Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи потписали су проф. др Данило Рончевић, директор СУК-а и проф. др Дане Субошић, ректор КПУ. Потписивању су присуствовали Катарина Томашевић, помоћник министра МУП-а, Нада Вуковић – Ракић, помоћник директора СУК-а, Драгана Јанковић, помоћник директора СУК-а, доц. др Дејан Костић, помоћник директора СУК-а и проф. др Зоран Ђурђевић, руководилац департмана криминалистике КПУ.

Тим поводом проф. др Данило Рончевић осврнуо се на важност дуалног образовања, које поред формалног подразумева и знања и вештине која се стичу у пракси. Како би се студенти што боље припремили за тржиште рада, проф. др Рончевић сматра да треба да се успостави јача веза између послодаваца и образовних установа која би омогућавала послодавцима да утичу на измене образовних програма, док би са друге стране држава требало да подстакне привреду да преузме одређени број студената и да их школује кроз практични део наставе. Када је реч о државној управи, Србија је, према његовим речима, дошла до фазе када би требало полако да почне да у оквирима дуалног образовања препознаје и оне са незавршеним студијама.

Проф. др Дане Субошић изразио је задовољство што је успостављена сарадња између Службе за управљање кадровима и Криминалистичко-полицијског универзитета, нагласивши да је КПУ поздан партнер и универзитет са дугом традицијом, те да сматра да ће ова сарадња бити од великог значаја за обе институције.

Споразум предвиђа сарадњу СУК-а и КПУ у реализацији пројеката из области безбедности и управљања људским ресурсима, у развоју нових иновативних технологија, процеса и услуга, рад на унапређењу квалитета као једног од најважнијих елемента и стратешких праваца развоја споразумних страна, размену стручних кадрова у едукативним процесима ради унапређења знања и практичних вештина запослених и студената и друге облике сарадње у оквиру заједничких и општих интереса.