Самопроцена путем online тестова

Центар за управљање каријером омогућио је државним службеницима да, без доласка у Службу за управљање кадровима, приступе одређеним online тестовима ради процене својих компетенција.

Могућност online приступа постоји за пет тестова:

- Тест каријере,

- Упитник о вођењу људи,

- Упитник о ситуационом руковођењу,

- Упитник за процену мотивације за рад

- Упитник за процену личности

Наведени тестови су намењени руководиоцима који су заинтересовани да унапреде свој рад или рад својих запослених, као и државним службеницима који су спремни на дубље сагледавање својих потенцијалних области за развој и планирање каријере.

Након контактирања Центра за управљање каријером путем следећег формулара биће вам прослеђен линк за приступ сваком појединачном тесту.

На основу тога да ли у формулару наведете да желите:

  • да извршите самопроцену компетенција путем online тестова, или
  • да поднесете захтев за детаљну процену компетенција и потенцијала за развој

бићете контактирани уз предлог даљих корака.

 

  • Уколико сте заинтересовани за самопроцену путем online тестова, проследићемо вам линк преко ког им можете приступити. Уз сваки тест постоји инструкција о томе како се попуњава, а после решавања сваког од њих добићете графички приказ резултата и опис димензија које су испитиване.
  • Уколико сте заинтересовани за процену ваших постојећих компетенција и потенцијала за развој, бићете контактирани ради договора о даљим корацима. За учешће у овим активностима неопходно је прибавити сагласност непосредног руководиоца.