Интерно тржиште рада

Служба за управљање кадровима води и евиденцију интерног тржишта рада за органе државне управе и службе Владе (члан 163, став 1, Закон о државним службеницима). Евиденција интерног тржишта рада садржи податке о слободним радним местима, другим кадровским потребама, државним службеницима који желе трајни или привремени премештај на друго радно место и податке о нераспоређеним државним службеницима (члан 163, став 2). Интерно тржиште рада треба да послужи и органима државне управе и државним службеницима. Сваки државни службеник има право да добије све податке који су садржани у евиденцији интерног тржишта рада (члан 163, став 4).

На интернет презентацији Службе за управљање кадровима поред слободних радних места у виду јавних и интерних конкурса, у оквиру евиденције интерног тржишта рада објављиваћемо податке о стручним квалификацијама државних службеника који желе трајни или привремени премештај на друго радно место или су нераспоређени. Подаци ће бити објављивани без навођења имена и презимена државних службеника.
Намена оваквог објављивања података интерног тржишта рада је да их учинимо доступним кадровским јединицама органа у којима постоје непопуњена радна места.

 

Потребан вам је државни службеник?

Желите да се пријавите на интерно тржиште рада?

У случају да имате потребе за радницима са искуством на пословима државне управе, можете видети тренутну евиденцију интерног тржишта рада избором на следећи линк. Ако желите да се пријавите на интерно тржиште рада изаберите следећи линк.