Чланови Жалбене комисије Владе

Чланови Жалбене комисије Владе

Веселин Лекић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
- председник и члан

Маја Вујовић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(координатор у Пореској управи у Министарству финансија)

Зоран Вукојчић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(начелник одељења у Министарству финансија)

Жељко Чургуз, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство)

Славица Стишовић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(шеф одсека у Министарству правде)

Гордана Пођанин, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(шеф одсека у Министарству државне управе и локалне самоуправе)

Петар Шпадијер, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-3430/2015, од 26.марта 2015.године
(главни инспектор у Министарству спољних послова)

Лепосава Тошић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-4977/2015, од 14.маја 2015.године
(начелник одељења у Министарству унутрашњих послова)

Тамара Златић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-4977/2015, од 14.маја 2015.године
(правни саветник за нормативне послове у Министарству унутрашњих послова)

Снежана Новићевић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-4977/2015, од 14.маја 2015.године
(шеф одсека у Служби за управљање кадровима)

Ивана Милинковић, по Решењу Владе о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе 24 број:119-12344/2016, од 23.децембра 2016.године
(виши саветник у Министарству државне управе и локалне самоуправе)