Делокруг рада

Закључак Владе 2010.

На 11. седници одржаној 10. септембра 2010. године Високи службенички савет донео је следећи

ЗАКЉУЧАК


1. Прихвата се мишљење Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 152-02-1418/2010-06 од 6. септембра 2010. године да се решења функционера којима су запослени ослобађани обавезе полагања стручног испита за послове за које су се примали, не могу уподобити са доказом о државном стручном испиту за рад у органима државне управе које су учесници конкурса у обавези да доставе уз пријаву на конкурс за попуњавање положаја.


2. Конкурсне комисије за спровођење поступака за попуњавање положаја ће убудуће у свом раду примењивати мишљење из става 1. овог Закључка.

***

ЧЛАНОВИ САВЕТА

Председник Високог службеничког савета:


- Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство (изабрана за председника Високог службеничког савета на седници одржаној 10.10.2016. године)


Чланови Високог службеничког савета:


1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:


• проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,
• проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
• проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
• проф. др Миладин Костић, ректор Државног универзитета у Новом Пазар,
• др Данило Рончевић, из реда стручњака значајних за рад државне управе.


2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:


• Ђорђе Цветинчанин, секретар Министарства правде,
• Славица Јелача, помоћник министра правде,
• Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
• Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе,
• Катарина Томашевић, помоћник министра унутрашњих послова.