Вредновање радне успешности

Поступак вредновања радне успешности државних службеника регулисан је Законом о државним службеницима и Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника.

Сврха вредновања је подршка управљању резултатима рада базирано на компетенцијама, а то су, пре свега, планирање и остваривање организационих циљева, достизање жељеног радног понашања и очекиваних вредности у раду у складу са компетенцијама, мотивација за рад као и делотворно планирање и спровођење учења и развоја државних службеника.

 

Документа која можете користити у појединим фазама спровођења поступка вредновања су:

 

Образац за утврђивање циљева организационих јединица

 

Обрасци за вредновање радне успешности (по избору):

 

У pdf формату У xls формату
за положаје за положаје
за руководиоце ужих унутрашњих јединица за руководиоце ужих унутрашњих јединица
за самосталне извршиоце за самосталне извршиоце
за остале државне службенике за остале државне службенике

 

            

Предлог садржаја завршног разговора

         

Форма Годишњег извештаја о исходу вредновања

 

 

Додатне информације можете наћи на следећим линковима:

 

https://www.youtube.com/watch?v=niVPVIU1c9c&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=6

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagShrxDFuo6whdyrweJzr-ybv5g7lET9