Вредновање радне успешности

Поступак вредновања радне успешности државних службеника регулисан је Законом о државним службеницима и Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника.

Сврха вредновања је подршка управљању резултатима рада базирано на компетенцијама, а то су, пре свега, планирање и остваривање организационих циљева, достизање жељеног радног понашања и очекиваних вредности у раду у складу са компетенцијама, мотивација за рад као и делотворно планирање и спровођење учења и развоја државних службеника.

 

Документа која можете користити у појединим фазама спровођења поступка вредновања су:

 

Образац за утврђивање годишњих циљева

 

Обрасци за вредновање радне успешности до 2022. године(по избору):

 

У pdf формату У xls формату
за положаје за положаје
за руководиоце ужих унутрашњих јединица за руководиоце ужих унутрашњих јединица
за самосталне извршиоце за самосталне извршиоце
за остале државне службенике за остале државне службенике

 

Обрасци за вредновање радне успешности од 2022. године у Excel формату:

 

У xls формату
за положаје
за руководиоце ужих унутрашњих јединица
за самосталне извршиоце
за остале државне службенике

 

***Напомена

            За кориснике Office 2016 и раније верзије користите Excel за руководиоце ужих унутрашњих јединица и остале државне службенике.

 

Предлог садржаја завршног разговора

         

Форма Годишњег извештаја о исходу вредновања

 

 

Додатне информације можете наћи на следећим линковима:

 

https://www.youtube.com/watch?v=niVPVIU1c9c&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=6

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagShrxDFuo6whdyrweJzr-ybv5g7lET9