Вредновање радне успешности

Поступак вредновања радне успешности државних службеника регулисан је Законом о државним службеницима и Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника.

Сврха вредновања је подршка управљању резултатима рада базирано на компетенцијама, а то су, пре свега, планирање и остваривање организационих циљева, достизање жељеног радног понашања и очекиваних вредности у раду у складу са компетенцијама, мотивација за рад као и делотворно планирање и спровођење учења и развоја државних службеника.

 

Документа која можете користити у појединим фазама спровођења поступка вредновања су:

 

Образац за утврђивање годишњих циљева

 

Обрасци за вредновање радне успешности од 2022. године у Excel формату:

 

У xls формату
за положаје
за руководиоце ужих унутрашњих јединица
за самосталне извршиоце
за остале државне службенике

 

 

Предлог садржаја завршног разговора

         

Форма Годишњег извештаја о исходу вредновања

 

Смернице за вредновање радне успешности можете видети на следећем линку  - Смернице

 

Додатне информације можете наћи на следећим линковима:

 

https://www.youtube.com/watch?v=niVPVIU1c9c&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=6

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLagShrxDFuo6whdyrweJzr-ybv5g7lET9