Архива

Решењем Владе 24 број: 119-3312/2006 од 1. јуна 2006. године за чланове Жалбене комисије Владе именовани су Маја Вујовић, помоћник директора Пореске управе; Петар Шпадијер, помоћник директора Службе за управљање кадровима; Сена Морић, помоћник директора Управе царина; Снежана Богдановић, начелник Одељења у Министарству рада и социјалне политике; Ранка Вујовић, начелник Одељења у Министарству рада и социјалне политике; Александра Којић, начелник Одељења у Министарству културе; Слободан Мандић, начелник Одељења у Министарству финансија и Жељко Чургуз, начелник Одељења у Републичком секретаријату за законодавство, а на седници Владе одржаној 20. јула 2006. године , решењем 24 број: 119-4557/2006, именован је и председник Жалбене комисије Владе, Веселин Лекић.

На седници Владе од 7. септембра 2007. године, решењем 24 број: 119-5406/2007, именовани су за чланове Жалбене комисије Владе Здравко Бисић, директор Дирекције за персоналне и правне послове у Министарству спољних послова; Александар Вељковић, начелник Одељења за нормативно-правне и опште правне послове у Секретаријату Министарства унутрашњих послова и Славица Петровић-Максић, руководилац Групе за нормативне и управне послове у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Решењем Владе 24 број: 119-4264/2009 од 9. септембра 2009. године, Здравку Бисићу је престала дужност члана Жалбене комисије Владе.