Председник и чланови Високог службеничког савета

Председник Високог службеничког савета:

Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство (изабрана за председника Високог службеничког савета на седници одржаној 10.10.2016. године)

 

Чланови Високог службеничког савета:

1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:

  • проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,
  • проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
  • проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
  • проф. др Миладин Костић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару
  • др Данило Рончевић, из реда стручњака значајних за рад државне управе

2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:

  • Ђорђе Цветинчанин, секретар Министарства правде,
  • Славица Јелача, помоћник министра правде,
  • Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
  • Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе.
  • Катарина Томашевић, помоћник министра унутрашњих послова