Председник и чланови Високог службеничког савета

Вршилац дужности председника Високог службеничког савета:

 - доц. др Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство (изабрана за вршиоца дужности председника Високог службеничког савета на седници одржаној 10.10.2022. године).

 Вршиоци дужности чланова Високог службеничког савета:

1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:

- проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,

- проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,

- проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,

- проф. др Дејан Ђурђевић, Правни факултет Универзитета у Београду,

- проф. др Данило Рончевић, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци;

2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:

- Катарина Томашевић, помоћник министра одбране,

- Славица Јелача, генерални секретар Министарства спољних послова,

- Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

- Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе,

- Марина Дражић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе.