Именик Службе за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд – 27

ПАК 190813

 

Директор Службе

проф. др Данило Рончевић

Тел : +381 11 311-22-45

Имејл: office.suk@suk.gov.rs

 

Послови управљања пројектима, сарадње и подршке развоју запослених

Наташа Живојиновић  

Тел: +381 11 311-23-28

 

Сектор за регрутацију и одабир кадрова

в. д. помоћника директора - руководилац Сектора - Јелена Бабић

Моб: +381 64 835-09-76

Тел: +381 11 301-42-41

Имејл: jelena.babic@suk.gov.rs

 

Група за комуникацију и регрутацију

Тел: +381 11 301-42-41

Тел: +381 11 301-42-30

 

Одељење за спровођење поступка одабира кадрова

начелник Одељења – Александра Станковић                            

Тел: +381 11 311-77-27

Тел: +381 11 301-42-36

Тел: +381 11 311-71-43

Тел: +381 11 301-42-35

 

Сектор за аналитичке послове

помоћник директора - руководилац Сектора - проф. др Дејан Костић

Контакт телефон: +381 11 301-42-40

 

Одсек за анализу радних места и планирање кадрова

шеф Одсека – Милица Буквић

Тел:  +381 11 301-42-43

Тел:  +381 11 313-09-03

Тел:  +381 11 313-09-00

 

Одсек за Централну кадровску евиденцију, информационе системе и интерно тржиште рада

шеф Одсека – Небојша Мишић

Тел: +381 11 311-20-43

 

Група за подршку управљања људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе

 

Сектор за подршку Високом службеничком Савету и Жалбеној комисији Владе

в. д. помоћника директора - руководилац Сектора - Дуња Даниловић

Тел: +381 11 301-42-28

 

Група за подршку Високом службеничком савету

руководилац Групе – Обрен Чавић

Тел: +381 11 313-09-01

 

Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе РС

шеф Одсека – Драгана Јајић

Тел: +381 11 301-47-14

Тел: +381 11 301-47-15

Тел: +381 11 301-47-16

Тел: +381 11 301-47-17

 

Председник Жалбене комисије Владе РС

Веселин Лекић

Тел: +381 11 311-71-19

 

Сектор за правне, финансијске и опште послове 

в. д. помоћника директора - руководилац Сектора - Нада Вуковић Ракић

Тел: +381 11 311-36-59

 

Група за кадровске, правне и опште послове

Тел: +381 11 301-42-22

 

Група за финансијске и рачуноводствене послове

руководилац Групе – Дана Ђуран

Тел: +381 11 313-09-07

 

Центар за управљање каријером државних службеника

шеф Центра – Светлана Томић

Тел: +381 11  313-09-02

Тел: +381 11  301-41-26

 

Провера општих функционалних компетенција

Тел: +381 11 301-42-30

Тел: +381 11 301-42-41

 

Група за пружање стручне и саветодавне помоћи јединицама локалне самоуправе у вези са пословима управљања људским кадровима

Тел: +381 69 750-733