Именик Службе за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд – 27

ПАК 190813

 

Директор - Проф. др Данило Рончевић     

 

Контакти

Тел : +381 11 311-22-45

Е-маил : office.suk@suk.gov.rs

 

Послови односа с јавношћу и промотивни послови

Јелена Бабић

Тел: +381 64 835-09-76

 

Сектор за одабир и развој кадрова

Помоћник директора - Руководилац Сектора - Драгана Јанковић 

Контакт телефон: +381 11 311-16-06 

 

Одељење за спровођење поступка одабира кадрова                                         

Тел: +381 11 311-77-27

Тел: +381 11 311-85-16

Тел: +381 11 311-71-43

Тел: +381 11 311-19-52

 

Центар за управљање каријером државних службеника

Тел: +381 11  313-09-02

Тел: +381 11  311-49-98

 

Сектор за аналитичке послове

Помоћник директора - Руководилац Сектора - Проф. др Дејан Костић

Контакт телефон:: +381 11 313-09-11

 

Одсек за анализу радних места и планирање кадрова

Тел:  +381 11 269-62-94

        +381 11 313-09-03

        +381 11 313-09-00

 

Одсек за Централну кадровску евиденцију и информационе системе

Тел: +381 11 311-20-43

 

Сектор за правне, финансијске и опште послове

 

В.Д. Помоћник директора - Руководилац сектора - Нада Вуковић - Ракић

Контакт тел: +381 11 311-22-45

 

Група за кадровске, правне и опште послове

Контакт тел: +381 11 311-21-47

 

Одсек за подршку Високом службеничком савету

Контакт телефони:  +381 11 313-09-69

                              +381 11 313-09-01

 

Група за финансијске и рачуноводствене послове-

Контакт телефон: +381 11 313-09-07

 

Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе РС

 

Kontakt telefoni:    +381 11 269-31-57

                            +381 11 313-09-04

                            +381 11 313-09-08

                            +381 11 267-30-30

 

Председник Жалбене комисије Владе РС -  Веселин Лекић

Контакт телефон: +381 11 311-71-19

 

Провера Општих фунцкионалних компетенција

Тел: +381 11 311-21-29

Тел: +381 11 313-06-45