Именик Службе за управљање кадровима

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије

Булевар Михаила Пупина 2

11070 Београд – 27

ПАК 190813

 

Директор - Проф. др Данило Рончевић     

 

Контакти

Тел : +381 11 311-22-45

Е-маил : office.suk@suk.gov.rs

 

Сектор за одабир и развој кадрова

Помоћник директора - Руководилац Сектора - Драгана Јанковић 

Контакт телефон: +381 11 311-16-06 

 

Одсек за спровођење поступка одабира кадрова                                         

Тел: +381 11 311-77-27              

 

Центар за управљање каријером државних службеника

Тел: +381 11  313-09-02 

 

Сектор за аналитичке послове

Помоћник директора - Руководилац Сектора - Проф. др Дејан Костић

Контакт телефон:: +381 11 301-42-40

 

Одсек за анализу радних места и планирање кадрова

Тел:  +381 11 269-62-94

        +381 11 313-09-03

        +381 11 313-09-00

 

Групa за Централну кадровску евиденцију и информационе системе

Тел: +381 11 311-20-43

 

Сектор за правне, финансијске и опште послове

 

В.Д. Помоћник директора - Руководилац сектора - Нада Вуковић - Ракић

Контакт тел: +381 11 311-22-45

 

Одсек за подршку Високом службеничком савету

Контакт телефони:  +381 11 313-09-69

                                +381 11 313-09-01

 

Група за финансијске и рачуноводствене послове-

Контакт телефон: +381 11 313-09-07

-

 

Одељење за подршку Жалбеној комисији Владе РС

 

Kontakt telefoni:    +381 11 301-47-17

                            +381 11 313-09-04

                            +381 11 313-09-08

 

Председник Жалбене комисије Владе РС -  Веселин Лекић

Контакт телефон: +381 11 311-71-19