Коучинг

Шта је коучинг?

Коучинг је професионални однос између коуча и клијента који се темељи на ставу да је сваки клијент способан, креативан и сналажљив, да се људи стално мењају и да свака особа настоји да изабере најбољу опцију међу могућностима које су јој доступне. Коучинг се фокусира на то где су појединци сада и шта су спремни да ураде да би стигли тамо где желе да буду. Посао коуча је да подстиче ширење свесности клијента, да га оснажује да прави најбоље изборе за себе, да преузима одговорност за те изборе и пружа му подршку на путу промене.

 

Када коучинг може бити посебно користан?

У односу на окружење у коме се одвија наш професионални живот, подршка кроз коучинг је посебно значајна у следећим ситуацијама:

 • у фази промена - као помоћ руководиоцу у управљању променама, и као помоћ извршиоцима да се прилагоде променама на радном месту;
 • за развој запослених;
 • за задржавање изузетних и за развој талената;
 • код увођења и развоја нових програма и пројеката;
 • за решавање сукоба;
 • за постизање боље продуктивности;
 • за оснаживање / јачање индивидуалних и тимских компетенција;
 • за развој специфичних вештина у оквиру појединих компетенција;
 • приликом дефинисања и за остварење постављених циљева;
 • за развој каријере;
 • при планирању наслеђивања или сукцесије на радном месту;
 • коучинг тимова – за решавање одређених пословних изазова, за побољшање односа, код развоја специфичних тимских вештина;
 • за постизање боље равнотеже између посла и приватног живота;
 • за регулисање/боље ношење са стресом;
 • за развој коучинг културе и неговање коучинг стила руковођења и лидерства унутар организације итд.

Упознајте наш тим интерних коучева!

Сања Станојевић – дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију; у свет коучинга закорачила је пре 10 година од када је активно посвећена развоју и практичном раду са клијентима са акцентом на индивидуалном коучингу, најчешће са државним службеницима различитих нивоа. Акредитовани је предавач и коуч НАЈУ. Поседује богато искуство у пројектном менаџменту у управи.

 

Наталија Радивојевић Бановић – доктор психолошких наука, акредитовани коуч и ментор НАЈУ као и предавач за више различитих области. Предавач Бизнис академије у области менаџмента људских ресурса. Усавршавала се у области коучинга лидера и високих руководилаца (ICF акредитовани програм WBECS) и коучинга тимова/организација (ORSC at Work). Едукант гешталт психотерапије под супервизијом.

 

Милица Марковић – дипломирани правник и струковни политиколог, али и уметница са креативним приступом свему па и коучингу. У више наврата је представљала коучинг као иновативни начин развоја државних службеника, труди се да свакодневно примењује и промовише коучинг културу у организацији и у својим личним односима. Посебно воли размишљање „изван оквира“ (outside the box).

Ово је њено виђење коучинга:

Залагање

Вештине

Каријера

Акција

Осећања

Однос

Шанса

Лакоћа

Увид

Труд

Изазов

Читање

Одговорност

Моћна питања

Инспирација

 

 

Неговање

 

 

Глас Разума

Александра Станковић – дипломирани психолог, са 15 година радног искуства у области управљања људским ресурсима. Акредитовани предавач НАЈУ за државне службенике и службенике на локалу. У развоју запослених највише искуства има у области индивидуалног коучинга. Тренутно на позицији начелника Одељења за спровођење поступка одабира кадрова.

 

Драгана Јанковић – дипломирани психолог и РЕБТ психотерапеут; завршила је више различитих едукација из системског и когнитивно-бихејвиоралног коучинга. Акредитовани је коуч и предавач НАЈУ. Запослена је у Служби за управљање кадровима на месту помоћника директора, руководиоца Сектора за одабир и развој кадрова.

 

Наташа Живојиновић – mастер менаџмента људских ресурса; сертификовани „Erickson“ коуч за „Коучинг усмерен ка решењу“; акредитовани НАЈУ коуч; акредитовани НАЈУ тренер за коучинг, вештине руковођења и лични развој; коуч од 2014. године (ради са запосленима на руководећим и неруководећим радним местима). Запослена у СУК на пословима међународне сарадње пројеката и подршке развоју запослених.

 

Светлана Томић – дипломирани психолог и лиценцирани психотерапеут; завршила је специјализацију за примену гешталт психотерапијских принципа у пословном контексту (рад са појединцима и тимовима). Шеф је Центра за управљање каријером државних службеника. Последњих пет година ради као коуч, најчешће са руководиоцима различитих нивоа. Акредитовани је коуч и предавач за тему Коучинга у НАЈУ.

 

Сви чланови нашег коучинг тима су прошли различите тренинге (ICF-International Coach Federation акредитоване програме) како би се оснажили у тој улози и стекли су вишегодишње искуство у раду са појединцима и тимовима како би постали стручни и професионални партнери својим клијентима.

 

Да ли је коучинг прави избор за Вас?

Да бисте утврдили да ли можете имати користи од коучинга, почните са сумирањем онога што бисте желели да кроз коучинг постигнете. Ако имате јасну представу о жељеном исходу, коучинг партнерство може бити корисно средство за развој стратегије како да се тај исход постигне са већом лакоћом. Уколико нисте сигурни какав исход желите за себе, запитајте се да ли сматрате да је вредно истражити, имати другачије гледиште, размотрити нове перспективе. Такође, запитајте се да ли сте спремни да посветите време и енергију стварним променама у свом послу или животу. Ако је одговор на ова питања потврдан, онда коучинг може бити користан начин да растете и развијате се.

 

Како се пријавити за коучинг?

За коучинг услугу сваки државни службеник може се пријавити самоиницијативно или га може упутити непосредни руководилац. Интересовање за коучинг (индивидуални или тимски) можете изразити попуњавањем пријавног обрасца на линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM5UdsiDaXcoaiCQ1X_hgDITYAnOIDzar_K60l20ywuEVy_w/viewform?usp=sf_link

У најкраћем року добићете све потребне информације релеватне за заказивање прве сеансе код изабраног или препорученог коуча.

 

Пословно окружење

Концепт и значај коучинга препознаје и разуме све више организација и све чешће га користе у развоју запослених, а тиме и као начин за унапређење ефикасности и продуктивности појединаца и тимова.

Улога коучинг приступа и коучинг културе унутар организације постаје посебно видљива данас када читав свет живи у окружењу за које се може рећи да је изузетно нестабилно, непредвидиво, сложено и нејасно. Овакав VUCA свет (Warren Bennis и Burt Nanus, 1987):

 

 • дестабилизује људе и чини их анксиозним;
 • снижава њихову мотивацију;
 • омета њихове потезе у каријери;
 • захтева сталну преквалификацију и преобликовање;
 • одузима огромну количину времена и труда за ту свакодневну борбу;
 • повећава шансе да људи донесу лоше одлуке;
 • паралише процесе доношења одлука;
 • угрожава дугорочне пројекте, развој и иновације;
 • преплављује појединце и организације.

Одговор на VUCA окружење јесу развој визије и кључних вредности (препознавање сврхе и смисла), разумевање (шта и како се дешава), постизање јасноће (порука и правца деловања) и правовремено реаговање или агилност.

Да бисмо креирали овакве одговоре, често нам је потребна подршка стручних лица: консултаната, саветника, ментора, терапеута или коучева. Коуч, за разлику од осталих, не мора да познаје Ваш посао, не дели знање и савете, не бави се дубљим нивоима психичког функционисања – он је равноправни партнер у разговору који, уз помоћ компетенција слушања, постављања „моћних“ питања и праћења структуре процеса коучинга олакшава постизање јасноће у темама и питањима која Вас муче, помаже Вам да поставите циљеве промена, подржава Вас и прати у њиховом остваривању.

 

Коучинг култура

Развој коучинг културе унутар једне организације подразумева неговање таквог радног окружења у коме су принципи и компетенције коучинга уткане у систем вредности те организације. Када организација усвоји овакав приступ, контрола уступа место партнерству и сарадњи, осећање кривице уступа место радозналости, искреној повратној информацији и учењу. Спољашњи мотиватори бивају замењени самомотивацијом. Запослени се више не плаше промена већ се отварају за истраживање и другачије приступе. Тајновитост, прикривање и (само)цензуру замењују отвореност, поверење и поштовање; уместо краткорочних реакција и „гашења пожара“ више простора добија дугорочно стратешко размишљање.

 

Шта је индивидуални а шта тимски коучинг?

Индивидуални коучинг је усмерен на идентификовање и развој компетенција и потенцијала појединца у пословном окружењу. Подразумева рад један-на-један са коучем у сигурном окружењу и уз обезбеђену потпуну поверљивост обе стране. Једна сеанса траје 60-90 минута и може се организовати уживо (у простору Службе) или онлајн.

 

Тимски коучинг се спроводи у сврху појашњавања тимских улога, јачања тимске сарадње, решавања конфликата, успостављања тимских норми, решавања тимских задатака, превазилажење застоја у раду тима итд. Једна сеанса траје 120-180 минута а место састанка бисмо накнадно договорили.