Услуге центра

Центар за развој није исто што и тренинг или едукативни центри који су пре свега усмерени на стицање стручних знања и вештина, односно тзв. техничких или функционалних компетенција потребних за рад на одређеном радном месту. Центар за развој компетенција је усмерен ка препознавању и покретању унутрашњих, већ постојећих потенцијала сваког запосленог.
Основна намена Центра за развој јесте процена компетенција и потенцијала запослених, постављање развојних циљева и планирање њиховог даљег развоја а све у сврху бржег, ефикаснијег и систематског достизања стратешких циљева организације у којој раде.

specificnosti1


Потреба за оваквим приступом проистекла је из намере да се помогне достизању вредности којима српска државна управа тежи, а то су:

- увећање професионализма,
- флексибилност и брже реаговање на промене,
- преузимање одговорности за остваривање резултата од стране свих запослених,

- већа усмереност на спољне потребе, односно кориснике услуга државне управе и
- подизање мотивисаности и задовољства послом самих државних службеника.

Користи

koristi

- Идентификација области за развој запослених у односу на потребе организације.
- Јасније сагледавање циљева развоја запослених.
- Детаљна процена снага и области за развој.
- Идентификација скривених потенцијала и талената.
- Охрабривање да се одреде и прате приоритети у развоју.
- Јачање посвећености запослених и њихове мотивације за рад.
- Максимизација резултата рада запослених.

Коме је намењен?

ПОЈЕДИНЦИМА

pojedincima


Идентификација личних потенцијала - утврдите које су ваше јаке и слабе стране, каквим талентима и моћима располажете а чиме би требало још да овладате како бисте боље разумели где желите да стигнете и како.


Развој личних потенцијала - тек када знате које су вам слабе стране и који су аспекти ваших способности, вештина, знања можете одабрати најбоље начине учења и усавршавања - методе и технике који ће на најквалитетнији и најефикаснији начин омогућити да овладате оним што желите.


Каријерни развој - како да ускладите своје каријерне жеље и потребе са потребама и плановима организације? Одговор на ово питање ће учинити да јасније сагледате своју позицију и могућности које се нуде и да у складу са тим постављате личне каријерне циљеве и разрађујете план активности за њихово достизање.


План индивидуалног развоја - да научите како да израдите план личног развоја кроз који се, између осталог, идентификују дугорочни и краткорочни развојни циљеви, али се идентификују и обуке и друга развојна искуства неопходна за достизање тих циљева за добробит и појединаца и организације.


Јачање појединих компетенција - да унапредите или активирате неке од, за вас значајних, компетенција кроз примену различитих психолошких алата, радионица, коучинг разговора, фацилитација и сл.


ТИМОВИМА / ГРУПАМА

timovima-grupama

Тимска дијагностика - сагледавање критичних дешавања у вашем тиму.


Стратешко усмеравање тима - артикулишите визију и мисију вашег идеалног будућег тима; фокусирајте чланове тима према заједничким циљевима и израдите план за достизање тих циљева.


Појашњавање улога у тиму - помозите да сваки члан тима разуме која је његова улога у тиму.


Стратегије сарадње у тиму - сазнајте како да постигнете ефикасну сарадњу за различитим типовима сарадника.


Решавање конфликата у тиму - научите да управљате конфликтима пре него што они ескалирају и наруше рад тима.


Тимске норме - поставите правила понашања и учешћа у раду тима.


Преструктуирање тимова - како да људе које већ имате распоредите у складу са потребама посла тако да се свако од њих осећа добро и даје најбоље од себе.


Тимско вођство - препознајте идеалне вође и усмеравајте их у правцу остварења најбољих резултата у тиму.


Решавање специфичних проблема у раду групе - уз помоћ запослених у Центру за развој можете радити на ономе што сматрате да највише омета заједничку ефикасност у постизању резултата рада, и то тако што ће се:

- Идентификовати проблем у раду одређене групе.
- Израдити предлог приступа решавању проблема.
- Постићи договор са руководством дате групе око даљих корака.
- Радити са групом према утврђеном плану активности.
- Евалуирати ефекте рада са групом - кроз показатеље са „терена".