Услуге центра

Центар за управљање каријером усмерен је ка препознавању и покретању унутрашњих, већ постојећих потенцијала сваког запосленог. Центар није исто што и тренинг или едукативни центар, који су пре свега усмерени на стицање стручних знања и вештина, односно такозваних техничких или функционалних компетенција потребних за рад на одређеном радном месту.

Основна намена Центра за управљање каријером је процена компетенција и потенцијала запослених, постављање развојних циљева и планирање њиховог даљег развоја, а све у сврху бржег, ефикаснијег и систематског достизања стратешких циљева организације у којој раде.

Потреба за оваквим приступом проистекла је из намере да се помогне достизању вредности којима државна управа тежи, а то су:

- увећање професионализма,

- флексибилност и брже реаговање на промене,

- преузимање одговорности за остваривање резултата од стране свих запослених,

- већа усмереност на спољне потребе, односно кориснике услуга државне управе и

- подизање мотивисаности и задовољства послом самих државних службеника.

 

Анализа индивидуалних потенцијала за развој   360° фидбек процена   Каријерно саветовање   Израда плана индивидуалног развоја   Коучинг (индивидуални и тимски)
                 
Online тестирање вештина   Подршка у развоју кроз индивидуални и рад у групама   Праћење и анализа прилива и одлива кадрова   Вредновање радне успешности   Интерно тржиште рада