Online тестови

Било да сте ви:

-државни службеник који је лично заинтересован за дубље сагледавање својих потенцијалних области за развој, боље планирање своје каријере и сл.;

-руководилац који жели да препоручи неког од својих запослених за процену, планирање и развој неке од базичних компетенција;

-руководилац који жели да унапреди резултате рада групе, одсека или одељења којим управља;

попуните следећи формулар и у року од седам дана бићете контактирани око даљих активности. Формулар

На основу пријаве и исказаних потреба бићете контактирани уз предлог даљих корака:

-Уколико сте заинтересовани искључиво за само-процену путем on-line тестова, проследићемо вам лозинку преко које можете приступити тестовима.

-Уколико сте заинтересовани за процену ваших постојећих компетенција и потенцијала за развој, бићете контактирани у врло кратком року око договора о даљим корацима. За учешће у овим активностима неопходно је прибавити сагласност непосредног руководиоца.