Од ступања на снагу Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019), на репрезентативном узорку од 250 тестираних кандидата на проверама општих функционалних компетенција, Служба за управљање кадровима је утврдила следеће:

 

  1. Просечно време трајања провере компетенције Организација и рад државних органа Републике Србије је 11 минута и 59 секунди.

Кандидат који је најбрже завршио наведену проверу је то учинио у времену од 4 минута и 6 секунди;

 

  1. Просечно време трајања провере компетенције Дигитална писменост је 24 минута и 32 секунде.

Кандидат који је најбрже завршио наведену проверу је то учинио у времену од 7 минута и 58 секунди;

 

  1. Просечно време трајања провере компетенције Пословна комуникација је 22 минута и 17 секунди.

Кандидат који је најбрже завршио наведену проверу је то учинио у времену од 6 минута и 55 секунди.

 

Такође, од 250 тестираних кандидата, њих 163 дало више од 75% тачних одговора на проверама сваке од општих функционалних компетенција. То је податак који указује на то да је тежина тестова таква да је прилагођена знању просечног кандидата, као и да се на тај начин пружа могућност равноправног учествовања свих кандидата у проверама општих функционалних компетенција у изборном поступку.

Дужина трајања провера општих функционалних компетенција у укупном трајању од 1 сат и 30 минута је процена Службе за управљање кадровима како би се свим кандидатима оставило више него довољно времена да се благовремено уради сваки од тестова.