Служба за управљање кадровима је у просторијама Палате Србије одржала обуку државним службеницима управних округа o спровођењу тестирања у тестним центрима широм Републике Србије.

 

Обуку је одржала Јована Вукотић Перовић из Групе за комуникацију и регрутацију, а полазнике су чинили државни службеници Нишког, Јужнобачког, Зајечарског и Моравичког управног округа, који су имали прилику да стекну знања која ће им служити у самосталном спровођењу тестирања. Полазници су усвојили процедуру спровођења конкурса од момента када се кандидат пријави на конкурс до реализације прве и друге фазе изборног конкурса, то јест Општих и Посебних функционалних компетенција. Присутни су савладали коришћење платформе Мудл преко које се тестирање врши. Такође, Служба је указала на важност Кутка за кандидате, иновативног сајта који има велики значај у припреми кандидата за процес селекције, јер се на њему налазе материјали за припрему, као и симулације самих тестова.

Подсетимо се да је Служба потписала меморандум о узајамној сарадњи са управним окрузима, из којег су отворени тестни центри у Новом Саду, Чачку, Нишу и Зајечару. Тестни центри представљају вид унапређивања процеса селекције кандидата и његове веће доступности и флексибилности. Тежи се ка децентрализацији система тестирања, чиме се кандидатима омогућава да проверу Општих и Посебних функционалних компетенција изврше у њима најближем месту. Служба је у процесу реализовања проширења мреже тестних центара и у другим управним окрузима Републике Србије, чиме ће се смањити оптерећеност Београда као јединог места одржавања процеса селекције.