Директор Службе за управљање кадровима проф. др Данило Рончевић и директор Агенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић потписали су Меморандум о сарадњи са циљем успостављања дугорочне сарадње која ће допринети развоју и унапређивању рада обе институције.

 

Директори Агенције и СУК-а констатовали су опредељеност у изградњи система  међусобне сарадње кроз успостављање проактивног приступа у спречавању корупције у областима посебно ризичним за настанак корупције, предвиђених стратешким документима Републике Србије.

 

Циљеви сарадње оствариваће се пре свега кроз анализу примене позитивних прописа у областима посебно ризичним за настанак корупције а који се односе на запошљавање у јавном сектору као и указивање на потенцијалне ризике од корупције у тој области затим кроз организацију обука за запослене у Агенцији, новопостављене јавне функционере у органима јавне власти као и планирање привлачења кадрова за рад у Агенцији и другим активностима.