Служба за управљање кадровима израдила је Акциони план за увођење Управљања квалитетом путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF).

 

Акциони план дефинише активности које треба унапредити и кораке које треба предузети ради њиховог унапређења, а све са циљем да се подигне ниво квалитета пружених услуга што води ка повећању задовољства крајњих корисника.

 

Увођење управљања квалитетом се спроводи на основу „Споразума о имплементацији CAF модела управљања квалитетом“ који су 06. фебруара 2023. године потписали Александар Мартиновић, министар државне управе и локалне самоуправе и директор Службе др Данило Рончевић.

 

Основни циљ за увођење управљања квалитетом јесте тежња ка континуираном повећању ефикасности, ефективности и економичности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга, управљања и динамике рада Службе.