Представници Службе за управљање кадровима на позив Управе Царина учествовали су на радионици посвећеној управљању људским ресурсима базираном на компетенцијама као део процеса модернизације Управе царине у Републици Србији.

Дана 15 и 16.11.2023 године одржана је Радионица о управљању људским ресурсима базираном на компетенцијама у организацији Управе Царине, у Београду, на којој су присуствовали представници Службе за управљање кадровима Александра Станковић, начелница одељења за одабир кадрова и Драгана Врачарић, самостални саветник за послове анализе одлива кадрова и каријерно саветовањe из Центра  за управљање каријером државних службеника.

Ова радионица, која је организована у оквиру GTFP пројекта (Global Trade Facilitation Program) окупила је, поред представника Управе Царине, и представнике Министарства државне управе и локалне самоуправе. Главни консултант и предавач из Светске царинске организације др. Хуа Тонг је том приликом упознао присутне са оквиром компетенција који се примењује у Светској царинској служби; каталогом радних места; речником компетенција; описом посла базираном на компетенцијама, као и са програмом стручног усавршавања запослених. Овај пројекат представља важан корак ка унапређењу пословања Управе царине, положају запослених, смањењу административних процедура, приближавајући је европским и светским стандардима.

Помоћника директора Сектора за људске ресурсе и опште послове Дејан Реметић из Управе царине је кроз SWOT анализу представио тренутно стање у кадровској структури запослени у Управи царине, уз осврт на будуће планове и активности јединице за људске ресурсе. Основна мисија јесте унапређење положаја и статуса запослених, повећање броја лица запослених на неодређено, уз смањење броја лица ангажованих на привременим и повременим пословима, као и умањење бирократских процедура уз јачање дигитализације и аутоматизације пословних процеса.

Представници Службе за управљање кадровима пружиће сву неопходну подршку Управи Царине у њиховом процесу модернизације, уз осврт на пуну примену оквира компетенција у свим областима УЉР-а. Служба за управљање кадровима је већ започела стручну и техничку подршку Управи царине у спровођењу поступка селекције и попуњавања упражњених радних места за више од 200 извршилаца у текућој и наредној години.