Запослени Службе за управљање кадровима учествовали су на радионици за планирање пројектних активности Пројекта српско-немачке развојне сарадње ,,Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу приступања Европској унији'' који је подржан од стране ГИЗ-а.

 

Дана 03.11.2023.године одржана је радионица за планирање пројектних активности на којој су присуствовали др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима, помоћник директора др Дејан Костић, руководилац Сектора за аналитичке послове, Јелена Бабић, руководилац Групе за регрутацију и комуникацију и Наташа Живојиновић, самостални саветник за управљање пројектима, сарадњу и подршку развоју запослених.

У склопу планираних активности за данашњи дан, одржане су значајне дискусије о областима јавних политика, укључујући родне аспекте и интеграцију са Европском унијом. Фокус је био на унапређењу процедуралних капацитета ради пружања бољих услуга, оптимизацији постојећих сервиса и успостављању партнерстава за отворену управу. Такође, посебна пажња посвећена је људским ресурсима, с циљем унапређења услуга кроз реформу државно-службеничког система.

Током дискусије, постигнути су договори о активностима које ће бити спроведене у периоду од 2024. до 2026. године. Дефинисане су кључне институције и сектори, као и партнери који ће водити овај процес. Такође, утврђен је прецизан временски оквир за реализацију планираних активности унутар пројекта.

Служба за управљање кадровима жели да изрази захвалност Немачкој организацији за међународну сарадњу (ГИЗ) на досадашњој успешној сарадњи. Изражавамо наду да ћемо и убудуће заједно креирати много корисних пројеката за грађане и државну управу. Ова радионица представља важан корак ка унапређењу јавне управе у Србији, приближавајући је европским стандардима и доносећи конкретне користи нашој заједници.