Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је  у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

Конференција „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи", организована је са циљем да се кроз представљање добрих примера из праксе и размену мишљења и искустава стручњака и ХР практичара из земаља Региона, пружи даља подршка унапређењу и модернизацији управљања људским ресурсима у државним управама, као кључном ресурсу административне реформе.

Током два дана трајања конференције, уважене колеге из партнерских институција из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Румуније и земље домаћина Србије, представили су модерне инструменте у развоју људских ресурса које примењују у својим администрацијама, најновија достигнућа у овој области, иновативна и квалитетна решења која су се у пракси добро показала, савремене ХР трендове који се огледају у модернизацији и дигитализацији, као и законодавна решења и практичне примере.  Присутним представницима органа државне управе је пружена додатна прилика да учествују у конструктивим дискусијама и разменама мишљења.

Конференцију је отворио директор Службе за управљање кадровима др Данило Рончевић. Присутнима се обратио и Министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић, директор Фондације Ханс Зајдел, господин Lutz Kober и директор Националне академије за јавну управу, Дражен Маравић.

Директор Службе, др Данило Рончевић у свом уводном излагању између осталог рекао је следеће:

"Велики значај стратешког управљања и развоја људских ресурса лежи у чињеници да овај сложени процес представља предуслов успеха, као што сам и поменуо, сваке појединачне организације, али и једног друштва у целини. Да би одговориле изазовима савременог доба праћеног глобализацијом и брзим технолошким променама, увећаним потребама друштва и процесом дигитализације, успешне организације, али и друштва у целини, стварају своју конкурентску предност пре свега квалификованим и креативним кадровима. Тиме, планирање дугорочног успеха постиже се усмеравањем људских потенцијала у покретачку енергију.

Реформа јавне управе је трајан процес и представља, нарочито у савременим околностима, битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева, у свим областима друштва. За успешно спровођење реформе јавне управе неопходно је реформисати и службенички систем и управљање људским ресурсима. То су два сложена, међусобно повезана и дугорочна процеса, посебно у земљама у транзицији, у којима је управа, државна и локална, по правилу слаба, оптерећена низом проблема нагомиланих током више деценија.

За остваривање ефикасног, али и економичног функционисања јавне администрације, јасно је да је неопходно постојање службеничког система заснованог на високом степену способности, знања и вештина, односно компетенција запослених.

У том контексту је осмишљен и концепт конференције, где ће свака од земаља учесница испред својих надлежних институција имати прилику да изложи оне сегменте свог рада, добре примере из праксе, искуства која сматрају посебно значајним и желе да их представе и поделе са нама."