Серијал онлајн догађаја Отворена врата наставља се и у марту. Отворена врата посвећена процесу изборног поступка одржаће се 1. марта у 12 часова, а Отворена врата посвећена дигиталним компетенцијама можете очекивати 15. марта, на званичној Фејсбук страници СУК-а.

 

Као и сваке прве среде у месецу, заинтересовани ће бити у прилици да сазнају детаљне информације о изборном поступку. Запослени Сектора за одабир и развој кадрова приближиће кандидатима како да правилно попуне образац конкурса, претраже сајт Кутак за кандидате ради проналажења примера задатака, како да се припреме за тестирања и интервјуе, доставе документацију, где да пронађу листу кандидата и принцип по ком се она формира. Дипл. психолог Марија Мрдовић говориће о важним сегментима текста конкурса, запослена на радном месту за праћење ефеката управљања каријером државних службеника Јована Вукотић ставиће акценат на опште и посебне функционалне компетенције, дипл. психолог Татјана Гутић фокусираће се на понашајне компетенције и завршни интервју, а дипл. правник Марко Ристић ће модерирати овај догађај и даће објашњење изборног поступка с правног аспекта.

Трећа среда у месецу посвећена је дигиталним компетенцијама. Овај догађај има за циљ да помогне кандидатима да се што боље припреме за проверу задатака из Word-a и Excel-a и отклони све потенцијалне недоумице. Шеф Одсека за Централну кадровску евиденцију и информационе системе, Небојша Мишић, појасниће значај провере дигиталних компетенција, како правилно урадити задатке и закачити их на платформу за тестирање, као и које су најчешће грешке кандидата и како их избећи.

Оба догађаја биће интерактивна и учесници ће имати могућност постављања питања. Линк ка Фејсбук страници је:  https://www.facebook.com/suksrbija