Служба за управљање кадровима учествовала је на Округлом столу о високим државним службеницима који се одржао 19.10.2018. године у Палати Србије. Из службе за управљање кадровима Округлом столу су присуствовали : директор Проф. др Данило Рончевић, в.д Помоћник директора- Руководилац Сектора за аналитичке послове в.д. Проф. Др. Дејан Костић и Помоћник директора- Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове в.д. Нада Вуковић Ракић.

На овом округлом столу представљена је Мисија за државне службенике на руководећим радним местима при кабинету премијера Републике Француске у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Овај округли сто омогућио је свеобухватне разговоре високог нивоа о управљању државним службеницима на руководећим радним местима , у Републици Србији као и у Републици Француској.

Заменица генералног секретара Владе Републике Србије Тамара Стојчевић, подсетила је на кључну улогу државних службеника на руководећим радним местима и њихову неопходну професионализацију, како би се гарантовао континуитет и ефикасност јавне управе, невезано за политичке промене. Председница Бисоког службеничког савета Ранка Вујовић, представила је амандмане на Закон о државним службеницима у Републици Србији, којима је од јануара 2019. године предвиђено успостављање механизама за селекцију којима се предност даје комптенцијама и који обезбеђују боље вредновање државних службеника.

На крају, саветница у Влади Француске Аna De Castelnau је представила француско искуство у управљању каријерама и професионалном напредовању високих државних службеника и државних службеника на руководећим радним местима, са посебним нагласком на специфичној улози МЦД (Мисије за државне службенике на руководећим радним местима) на откривању и обучавању талентованих кандидата на основу референтних управљачких компетенција, припрема за именовање и подршка руководећим кадровима на положају. Посебан акценат је стављен на кључну улогу коју за успех ове политике управљања државним службеницима на руководећим радним местима у Републици Француској имају службе за управљање људским ресурсима на нивоу министарстава (годишњи преглед рада државних службеника на руководећим радним местима и израда менаџерских планова).

Поред наведених учесника, присутни су били и представници Националне академије за јавну управу Републике Србије, SIGMA-OCDE, GIZ и Делегације Европске уније.