Служба за управљање кадровима у сарадњи са Националном академијом за јавну управу И Министарством за државну управу И локалну самоуправу уз подршку ГИЗ-а је припремио видео материјале за помоћ државним службеницима приликом одређивања компетенција потребних за рад на радним местима. Уз помоћ табеларних приказа, поступно се објашњава процес одређивања компетенција корак по корак.

1. У овом видео материјалу детаљније се објашњава одређивање компетенција за извршилачко радно место у Министарству државне управе И локалне самоуправе.

https://www.youtube.com/watch?v=yRcTQbyroe4

2. Одређивање компетенција за руководеће радно место- начелник Оделења за људске ресурсе можемо да видимо у примеру који је представљен у овом видео материјалу.

https://www.youtube.com/watch?v=OsCpAjlJ6hI&t=1s