У 2023. години, поред представљања конкурсног поступка и дигиталних компетенција, Служба за управљање кадровима уводи и Дан отворених врата посвећен државним службеницима

 

Од средине прошле године Служба за управљање кадровима започела је са програмом Отворених врата, како би свим заинтересованим грађанима представила конкурсни поступак и помогла да се боље припреме за процес селекције. На овом онлајн догађају, који се преноси преко званичне Фејсбук странице СУК-а, сваке прве среде у месецу у 12 часова службеници ангажовани у процесу селекције представљају све фазе конкурсног поступка из угла кандидата, почев од попуњавања пријавног обрасца до завршног интервјуа са комисијом, а сваке треће среде у 12 часова представљају се дигиталне компетенције и савети како да се кандидати припреме за њихову проверу. Током онлајн преноса могуће је поставити питања и тако добити директан одговор на све недоумице.

Програм Отворених врата од ове године богатији је за још један догађај: сваке четврте среде у месецу запослени у Центру за управљање каријером државних службеника бавиће се темама од значаја за државне службенике. Овог месеца, Светлана Томић, руководилац Центра, представиће постављање циљева и вредновање радне успешности.

Поступак вредновања радне успешности јесте тема која је тренутно најактуелнија, бар када је реч о управљању људским ресурсима. Исправно постављени циљеви за 2023. годину и започињање вредновања за претходни период јесу одговорност највиших руководилаца. Међутим, сваки непосредни руководилац и запослени у јединицама за управљање кадровима имају своје улоге и одговорности које је потребно реализовати у наредних месец и по дана. Уколико вас интересује чији рад се вреднује а чији не, како се попуњавају обрасци Извештаја о вредновању радне успешности, како се одређује број бодова за циљеве а како за понашајне компетенције, као и о свим другим важним темама, прикључите нам се 25. јануара у 12 часова.

Програм Отворених врата за јануар 2023:

18.јануар у 12 часова – Дигиталне компетенције: Небојша Мишић, шеф Одсека за Централну кадровску евиденцију и информационе системе представља рад у програмима Word и Excel

25. јануар у 12 часова – Вредновање радне успешности: Светлана Томић, руководилац Центра за управљање каријером државних службеника