Онлајн састанак одржан је у оквиру Другог модула Програма стручног усавршавања „ХР Академија“, са циљем размене примера добре праксе – употребе дигиталних платформи у процесу селекције.

 

На састанку су директор Службе за управљање кадровима, проф. др Данило Рончевић и службеница за односе с јавношћу, Јелена Бабић, представили Мудл платформу за учење на даљину као ефикасан алат који је Служба прилагодила својим потребама у циљу објективне, транспарентне и ефикасне провере компетенција.

Ова платформа је, током прошле године, омогућила да више од 3000 кандидата прође кроз поступак провере општих функционалних компетенција, а проверу посебних функционалних компетенција радило је око 2000 кандидата.

Како је истакао Рефик Бегић, директор Агенције за државну службу БиХ, сарадња овог типа са кључним институцијама за управљање људским ресурсима у земљи, регији и иностранству доприноси унапређењу знања и рада. За директора Службе за управљање кадровима, Данила Рончевића, овакав вид сарадње такође је драгоцен јер размена искустава између институција у региону пружа могућност да се процес управљања људским ресурсима сагледа из више перспектива и унапреди на задовољство свих учесника.