У циљу оснаживања капцитета запослених, ангажованих на аналитичким пословима, Служба за управљање кадровима је, уз подршку ГИЗ-а, организовала обуку из ХР аналитике. Обуку су одржали др Предраг Окановић и Луна Вујовић из ТИМ Центра, консултантске куће за људске ресурсе.

 

ХР аналитика односи се на претварање свих процеса из области људских ресурса у бројке, чијим се анализирањем омогућава боље доношење одлука у вези са људима. Овакав приступ омогућава да се све идеје о побољшању начина пословања и остваривању пословних циљева утемеље на чињеницама, насупрот устаљеној пракси да се одлуке доносе искључиво водећи се сопственим осећајима и искуствима.

Нека од конкретних питања на која ова техника одговара су да ли су досадашње одлуке биле добре, да ли је систем селекције квалитетан, ефикасан или исплатив, како смањити одлив запослених. Да је ХР аналитика једна од кључних функција модерног управљања људским ресурсима можемо видети и у порасту броја стручњака из ове области: у претходних пет година тај број је порастао за 242%, док чак 73% професионалаца из области људских ресурса дефинише ХР аналитику као кључни тренд и приоритет у наредних пет година.

„Ова обука ми је пружила адекватне начине и конкретне алате за мењање тешко променљивих ствари, али и улила жељу за променом и оптимизам да је промена могућа“, изјавила је након обуке Јована Стојадиновић, дипл. психолог, запослена на радном месту за послове стручне подршке у организацији поступка провере компетенција.

Више о ХР аналитици можете прочитати на нашем блогу.