Израђене смернице за утврђивање годишњих циљева организационих јединица и вредновање понашајних компетенција

 

Служба за управљање кадровима је, у циљу пржања подршке свим актерима у поступку вредновања радне успешности државних службеника, а посебно оцењивачима, израдила смернице како за утврђивање годишњих циљева организационих јединица тако и за вредновање понашајних компетенција.

 

Сходно уоченим тешкоћама и изазовима у спровођењу вредновања у претходне три године и исказаним потребама оцењивача, посебно детаљно су разрађене смернице за идентификовање, објективнију процену и пружање ваљаних доказа за оцене којима се вреднују понашајне компетенције државних службеника, како руководилаца тако и неруководилаца.

 

Надамо се да ће овај документ значајно олакшати посао оцењивачима али и да ће оцењиванима појаснити шта је то што се од њих очекује и која су им права, обавезе и могућности.

 

Документ можете преузети овде