Седми састанак ХР мреже одржан је у Палати Србија. Састанку је присуствовало приближно 60 представника кадровских јединица органа државне управе који су се кроз предавања, учешће у радионици и дискусији упознали са новинама у вези са радом Службе и разменили искуства у раду. ХР мрежа настала је уз подршку ГИЗ пројекта Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ

 

Светлана Томић, шеф Центра за управљање каријером државних службеника СУК-а, представила је нове Смернице за вредновање радне успешности државних службеника. У циљу пржања подршке свим актерима у поступку вредновања радне успешности, посебно оцењивачима, Служба је израдила смернице како за утврђивање годишњих циљева организационих јединица тако и вредновања понашајних компетенција. Сходно уоченим проблемима у спровођењу вредновања и исказаним потребама оцењивача, посебно детаљно су разрађене смернице за идентификовање, објективнију процену и пружање ваљаних доказа за оцене којима се вреднују понашајне компетенције државних службеника, како руководилаца тако и неруководилаца.

Начелница Одељења за одабир кадрова Службе за управљање кадровима, Александра Станковић, представила је Извештај о квалитету попуњавања радних места у органима државне управе, истакавши да се у односу на претходне године број конкурса знатно повећао, а да су органи који су најчешће расписивали конкурсе били Републички геодетски завод, Пореска управа, Управа царине, Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Највећи број конкурса био је отворен за саветничко место.

Реч су имале и Александра Мајкић и Ивана Ајтић Курмазовић, представнице Националне академије за јавну управу. Александра Мајкић говорила је о улози НАЈУ контакт-особа и подршци спровођењу посебног програма, а Ивана Ајтић Курзмановић о интензивнијем повезивању кадровских јединица са стратешкким нивоом руковођења.

Јелена Бабић, саветница за односе с јавношћу и промоцију СУК-а, упознала је присутне са тренутном ситуацијом и будућим трендовима на тржишту радне снаге и укратко представила рад Службе за управљање кадровима на промоцији државне службе као пожељног послодавца. Како би кадровске јединице унапредиле вештине неопходне за учествовање у овом задатку, позвани су сви присутни да се придруже дводневној обуци која ће се одржати следећег месеца. Обуку су представили Александар Ђукић, Сузана Трнинић и Ивана Ињац, са пројекта „Видљивост и комуницирање реформе јавне управе“.

На крају састанка представљена је нова електронска конкурсна пријава, која има за циљ да олакша пријављивање кандидата и смањи број непотпутних и неправилно попуњених пријава. Почетак њене употребе најављен је за крај октобра.