Прошле недеље, у Палати Србије, одржана је обука „Служба за управљање кадровима у очима других“. Обуку је подржала Ханс Зајдел Фондација, а релаизаторка обуке била је Јелена Бабић, запослена на пословима односа са јавношћу и промоције Службе.

Обука је била намењена свим запосленима у Служби за управљање кадровима, и имала је за циљ да објасни важност имиџа и репутације једне организације, на који начин се тај имиџ креира и колико је важна улога запослених у његовом стварању.

„Често се превиђа или занемарује улога запослених у промовисању рада неке организације. На запослене се гледа само у оквиру очекивања испуњења радних обавеза неког радног места, док се мало пажње посвећује чињеници да су они главни амбасадори, промотери саме организације, њене културе и њених вредности. Задовољан запослени радо ће делити своја искуства са пријатељима, познаницима, на различитим окупљањима, на друштвеним мрежама – не постоји боља препорука од ове“, истакла је Јелена Бабић.

С обзиром на то да се обука овог типа одржава први пут у Служби, одзив је био је велики, а запослени су имали прилике да сазнају и о медијски креираној стварности, о утицају нових медија у креирању репутације, о репутацији коју државна управа има код различитих јавности и о репутацији СУК-а. Правница у Одсеку за подршку Високом службеничком савету, Бојана Модрић, истиче колико јој је ова обука значила:

„Никада нисам размишљала о томе како нас други виде на друштвеним мрежама – више сам размишљала о томе како ја видим друге. Ова обука ми је била важна јер сам научила како могу да допринесем видљивости СУК-а једним кликом на лајк, шер… и колико то може да буде значајно“.

Да би стекла добру репутацију, организација мора да буде искрена према јавности, односно њен идентитет мора да одговара слици коју жели да промовише. Зато је организациона култура која подржава и промовише позитивне вредности као што су интегритет, етичност, поштовање различитости, тимски рад, одговорност и др. од есенцијалне важности како би се уз добру екстерну комуникацију временом створила жељена репутација.