Међу кључним вредностима својих тимова, запослени Службе за управљање кадровима истакли су поверење, подршку, разумевање, личну и тимску одговорност, стручност, поштовање различитости и етичност.

 

Обука на тему „Тимска ефикасност и тимске улоге у малим тимовима“ одржана је 21. септембра у оквиру Посебног програма стручног усавршавања у Служби за управљање кадровима. Реализацију обуке подржала је Ханс Зајдел фондација, а обуку су спровеле Ивана Пивалица Дробњак, из Одсека за анализу радних места и планирање кадрова, и др Наталија Радивојевић Бановић, из Одсека за спровођење поступка одабира кадрова.

Радионици је присуствовао велики број запослених из Службе за управљање кадровима, који су имали прилику да унапреде своја знања о тимском раду, важности препознавања улога у тиму, као и да разумеју значај организационе културе засноване на узајамном поверењу. Према речима др Наталије Радивојевић Бановић, рад на тимској ефикасности допринео је да се запослени у Служби препознају као чланови тима, а не само као пословни сарадници: ,,Често не успевамо да се чујемо и боље спознамо једни друге, јер смо превасходно усмерени на пословне процесе. Кроз причу о предусловима успешног тимског рада успели смо да се повежемо као људи и то је највећа вредност”.

Кроз вишечасовну обуку запослени су поред стицања знања о структури тимова и предусловима за њихову успешност, дискутовали о снагама својих тимова, као и о простору за унапређење тимског функционисања СУК-а. Као кључне вредности које препознају и негују у својим тимовима, запослени Службе истакли су поверење, подршку, разумевање, личну и тимску одговорност, стручност, поштовање различитости, етичност.

Служба за управљање кадровима континуирано тежи усавршавању и унапређивању вештина које ће ојачати унутрашње споне тима, али и чинити Службу предузимљивом и отвореном за рад са другим органима државне управе. У складу са тим, за наредни период планиране су и друге обуке са циљем јачања комуникационих компетенција запослених.