Служба за управљање кадровима угостила је представнике институција надлежних за управљање људским ресурсима Црне Горе, уз подршку Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) у оквиру Програма мобилне шеме.

 

Посета колега реализована је 12. и 13. маја 2022. године у Палати Србије. Девет представника Црне Горе чинили су делегацију која је учестовала у реализацији програма.

Циљ посете била је размена искустава у вези са применом прописа и процедура у различитим областима управљања људским ресурсима, посебно у вези са применом компетенција у процесу селекццје и запошљавања државних службеника.

Директор Службе за управљање кадровима, др Данило Рончевић, представио је рад Службе, а запослени у Служби на који начин Служба пружа подршку државним органима у остваривању функције управљања људским ресурсима у јавној управи, са којим се изазовима суочавају и какве развојне програме реализују.

Делегација Црне Горе, коју је предводила директорка Јована Нишавић, имала је прилике да се ближе упозна са нормативним оквиром, праксом и изазовима Републике Србије и Службе за управљање кадровима у процесу реформе јавне управе. Представљени су процеси кадровског планирања, издраде аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, одређивања компетенција и примене оквира компетенција у процесу запошљавања, развоја каријере, вредновања радне успешности и интерног тржишта рада.

Дводневни програм завршио се обиласком централног дела Палате Србије, уз излагање кустоса.

Више о посети прочитајте на нашем блогу.