Обука из анализе јавних полиитка и целоживотно учење

 

Шести састанак Мреже запослених у кадровским јединицама органа државне управе одржан је 13. априла у просторијама Службе за управљање кадровима уз подршку ГИЗ пројекта Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ.  Састанак је модерирала Наташа Живојиновић из Службе за управљање кадровима.

Циљ састанка био je упознавање чланова мреже са савременим трендовима у области управљања људским ресурсима из корпоративног сектора и посебно аспектима развоја каријере уз обуку, могућностима целоживотног учења и конкретних прилика за развој у области анализе јавних политика.

Стратешку улогу функције управљања људским ресурсима у компанији Кока-Кола представила је експерткиња за управљање људским ресурсима Мина Илић, у сарадњи са консултанткињом ГИЗ пројекта, проф. др Биљаном Богићевић Миликић. У циљу јачања аналитичких капацитета запослених, представљени су модели извештавања, начин обраде и прикупљања података кроз практичне задатке које би запослени у кадровским јединицама органа државне управе требало да заврше до краја текуће године.

Директор Службе за управљање кадровима др Данило Рончевић приказао је остварене резултате на Пројекту „PPMA Erasmus +“ који је трајао од новембра 2018. године до маја 2022. године. Представљени су програми кратких обука из анализе јавних политика за запослене на пословима јавних политика као и оне који желе да науче више о припреми стратегија и планова, и утичу на прописе у најважнијим областима као што су – запошљавање, здравство, образовање, животна средина, наука, економски и технолошки развој, пољопривреда итд.

Програм састанка је завршен дискусијом чланова ХР мреже (која тренутно броји 463 члана) из преко четрдесет органа државне управе, који су на тај начин дали допринос међусобној размени искуства и развоју ХР мреже.