Шести састанак Мреже запослених у кадровским јединицама органа државне управе одржан је 13. априла у просторијама Службе за управљање кадровима уз подршку ГИЗ пројекта Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ.  

Циљ састанка био je упознавање чланова мреже са савременим трендовима у области управљања људским ресурсима из корпоративног сектора.

Стратешку улогу функције управљања људским ресурсима у компанији Кока-Кола представила је експерткиња за управљање људским ресурсима Мина Илић, у сарадњи са консултанткињом ГИЗ пројекта, проф. др Биљаном Богићевић Миликић. У циљу јачања аналитичких капацитета запослених, представљени су модели извештавања, начин обраде и прикупљања података кроз практичне задатке које би запослени у кадровским јединицама органа државне управе требало да заврше до краја текуће године.

Програм састанка је завршен дискусијом чланова мреже из преко четрдесет органа државне управе, који су на тај начин дали допринос међусобној размени искуства и развоју ХР мреже.