Служба за управљање кадровима  угостила је представнике институција надлежних за управљање људским ресурсима Републике Босне и Херцеговине уз подршку Регионалне школе за јавну управу (ReSPA) у оквиру Програма мобилне шеме. Посета колега централног нивоа БиХ, Федерације БиХ и Републике Српске реализована је 3. и 4. марта 2022. године у Палати Србија у Београду. Тринаест представника БиХ и две представнице ReSPAе чинили су делегацију која је учествовала у реализацији програма.

Циљ посете била је размена искустава у  вези са применом прописа и процедура у различитим областима управљања људским ресурсима, посебно у вези са применом компетенција у процесу запошљавања државних службеника.

Директор Службе за управљање кадровима, др Данило Рончевић представио је рад Службе у различитим областима, а запослени у Служби имали су прилике да гостима прикажу како и на који начин Служба пружа подршку државним органима у остваривању функције управљања људским ресурсима у јавној управи, са којим се изазовима суочавају и какве развојне програме реализују.

Делегација БиХ, коју су предводили мр Невен Акшамија, мр Рефик Бегић, мр Александар Радета, директори институција које се баве управљањем људским ресурсима у јавној управи у БиХ, имала је прилике да се ближе упозна са  нормативним оквиром, праксом, и изазовима Републике Србије и Службе за управљање кадровима у процесу реформе јавне управе. Представљени су процеси кадровског планирања, израде аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, одређивања компетенција и примене оквира компетенција у процесу запошљавања, развоја каријере и вредновања радне успешности. Дат је осврт на рад Жалбене комисије Владе и Високог службеничког савета. Приказан је тренд проактивног приступа у унапређењу области, у процени остварених резултата кроз ажурно праћење стања и извештавање ка релеватним институцијама, као и отвореност за сарадњу у домаћим оквирима и са међународним инситуцијама.

Дводневни програм завршен је обиласком централног дела Палате Србија, уз излагање кустоса.