У склопу дугогодишње континуиране сарадње са фондацијом Ханс Зајдел, током 2021. године одржане су две обуке у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања државних службеника из Службе за управљање кадровима за 2021. годину. Уз подршку фондације реализоване су обуке „Аутентична одговорност руководиоца“ и „Израда претходног описа радног места и одређивање компетенција“.

 

Обука „Аутентична одговорност руководиоца“ одржана је 19. новембра 2021. године с циљем јачања компетенција руковођења кроз ширење свесности о начинима балансирања ефикасности и поверења, начинима преузимања одговорности за избор и стицање поверења запослених. Обука је намењена руководиоцима и запосленима који се припремају за преузимање руководилачке улоге. Предавач је била госпођа Светлана Томић, шеф Центра за управљање каријером државних службеника, Службе за управљање кадровима. Обука је одржана у просторијама Службе, а присуствовало је десеторо колега.

 

Циљ обуке „Израда претходног описа радног места и одређивање компетенција“, која је одржана 13. децембра 2021. године, је унапређење знања и вештина полазника за правилну израду обрасца претходног описа радног места и предлога компетенција потребних за рад на радном месту. Циљна група су руководиоци унутрашњих јединица који раде на изради обрасца претходног описа радног места и који дају предлог компетенција за радна места, запослени у кадровској јединици и други запослени у Служби. Обуку је одржала госпођа Милица Буквић, шеф Одсека за анализу радних места и планирање кадрова, Службе за управљање кадровима. Седамнаест полазника је присустовало. Обука је реализована у сали „Балканска“ хотела Москва у Београду.