Служба за управљање кадровима је израдила нацрт нове Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника.

У оквиру јавних консултација, позивамо све заинтересоване стране да погледају нацрт и да нам доставе своје коментаре и сугестије у циљу унапређења овог документа на електронску адресу hrmreza@suk.gov.rs.