Трећи састанак ХР мреже одржан је 27. септембра

у Клубу посланика у Београду

 

Састанку је присуствовало преко 60 учесника, представника органа државне управе и служби Владе, а говорници су били проф. др Данило Рончевић, директор СУК-а, проф. др Дејан Милетић, в.д. директора НАЈУ, Драгана Јанковић, помоћник директора СУК-а, Драгица Јорговић, помоћник директора у Министарству финансија - Управa за трезор, Сузана Остојић, в.д. помоћника директора у Министарству финансија - Управa царина, Светлана Томић, шеф Центра за управљање каријером државних службеника у СУК-у, Александра Станковић, начелник Одељења за спровођење поступка одабира кадрова у СУК-у, др Зоран Милосављевић, програмски координатор у оквиру пројекта НАЈУ и Ивана Савићевић, помоћник министра МДУЛС-а.  Састанак је модерирао Др Дејан Костић, помоћник директора, руководилац Сектора за аналитичке послове у Служби за управљање кадровима. Тема састанка била је докле се стигло са ХР мрежом и шта можемо очекивати као наредне кораке.

На састанку је истакнуто да је ХР мрежа „мрежа свих нас“ - заједнички ресурс свих запослених у кадровским јединицама у органима државне управе, настала у циљу јачања комуникације органа надлежних за послове ХР-а и запослених у кадровским јединицама. Директор СУК-а, проф. др Данило Рончевић захвалио се ГИЗ-у за подршку за формирање ове мреже, осврнувши се на то да сви заједно радимо на управљању људским ресурсима, и позвао све присутне да се прикључе раду на блогу који ће Служба за управљање кадровима ускоро покренути.

Проф. др Дејан Милетић, надовезавши се на тему заједништва, изјавио је да је оснажавање Србијe, која је институционално способна да одговори на изазове времена у коме живимо а које карактерише константна промена, одговорност свих нас, јер једни без других не можемо да одговоримо на те изазове. Према његовим речима, ако не радимо на себи у свету који је стално у покрету, не можемо да радимо свој посао добро, а да је Национална академија „јак, квалитетан и велики ресурс“ о чему можемо да се уверимо и који можемо боље да упознамо путем ХР мреже.

О изазовима рада у процесу селекције и вредновању говориле су Драгица Јорговић и Сузана Остојић, а представнице Службе за управљање кадровима најавиле су новине у управљању кадровима: Светлана Томић говорила је о раду на изменама Уредбе о одређивању компетенција, Александра Станковић о Упитнику о задовољству кандидата регрутацијом и селекцијом а Драгана Јакновић о софтверском решењу - платформи за ХР мрежу, која ће се састојати од 4 модула: за евиденцију чланова, архиву докумената, за форум за размену мишљења и искуства и за евиденцију свих активности.

Др Зоран Милосављевић говорио је о унапређење капацитета државних службеника на положају, а Ивана Савићевић, помоћник министра МДУЛС-а, представила је предстојеће активности у вези са јачањем капацитета јединица за кадрове у органима државне управе Републике Србије.

На крају састанка, Драгана Јанковић подсетила је још једном све присутне да је ХР мрежа мрежа свих својих чланова и користан ресурс за све који се баве управљањем људских ресурса у органима државне управе и службама Владе Републике Србије.