Преносимо:

 

Без знања нема шефовања

 Републички геодетски завод уводи нове антикоруптивне мере у корист грађана

 

Служба за управљање кадровима у предстојећем периоду спровешће анализу индивидуалних потенцијала за развој преко 130 руководилаца у Републичком геодетском заводу. Републички геодетски завод је прва институција која је одлучила да тако велики број државних службеника прође кроз процедуру са стручним тимом СУК-а.

Током протеклих пет година РГЗ је увео бројне антикоруптивне мере са циљем да унапреди квалитет својих услуга грађанима. Такође, донети су бројни нови законски и подзаконски акти који су омогућили дигитализацију и убрзање радних процедура у катастру. Све уведене новине захтевале су од руководилаца у катастрима континуирано учење и унапређење знања. Како би ефикасност била остварена на највишем нивоу, РГЗ је одлучио да Служби за управљање кадровима повери тестирање својих руководилаца и на тај начин провери поузданост система. Квалитетни кадрови отклањају предрасуде о катастру и јачају углед институције.

Цео поступак спроводи се ради потребе утврђивања компетенција руководилаца и области за унапређење њиховог рада, а због њиховог  распоређивања у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у специфичним околностима насталим услед пандемије ЦОВИД-19 током којих је приоритетно било очување и заштита здравља запослених.

Служба за управљање кадровима, кроз ову активност са РГЗ-ом, наставља започети развој компетенција руководилаца државне управе у циљу повећања њене ефикасности.

Интересне групе, претходних година, покретале су кампање против катастра у покушају да се тој институцији припишу малверзације у области промета некретнина, и користили те околности за сопствено богаћење на рачун грађана.

Захваљујући дигитализацији пословних процеса, Републички геодетски завод, ускоро ће моћи да понуди грађанима увид у ефикасност рада лиценцираних геодетских организација, адвокатских канцеларија и јавних бележника. То ће и грађанима и привреди омогућити транспарентан увид у квалитет рада професионалних корисника и помоћи им да на основу поузданих информација ангажују стручне особе за све своје послове у вези са некретнинама.

 

Извор: Републички геодетски завод