У склопу континуираних напора да се унапреди процес селекције кандидата за потребе органа државне управе, са задовољством објављујемо отварање најновијег регионалног центра за тестирање у Чачку. Досадашњи тестинг центри отворени су у Новом Саду, Зајечару и Нишу, као центрима управних округа. Овај корак представља део ширег плана који за циљ има проширење мреже тестинг центара широм земље, чиме се кандидатима и органима државне управе омогућава већа доступност и флексибилност у процесу селекције.

 

Новоотворени центар у Моравичком управном округу опремљен је изузетном технологијом и инфраструктуром која ће омогућити ефикасно и прецизно тестирање кандидата за различите позиције унутар органа државне управе. Овим желимо да привучемо још већи број квалитетних кандидата из централне Србије и околних региона који до сада нису били у прилици да учествују у конкурсним поступцима јер се тестирање компетенција вршило само у Београду.

У плану за наредни период налази се отварање још тестинг центара у другим управним окрузима, као и почетак радова на унапређењу мрежне инфрасктруктуре у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу. Ови планови су усмерени ка томе да се обезбеди још боља покривеност и доступност услуга тестирања, чиме се додатно подиже квалитет селекцијског процеса у државним органима.

Органи државне управе имају могућност да изаберу било који од постојећих тестинг центара за тестирање својих кандидата ван Београда. Ово не само да пружа већу флексибилност у организовању тестирања, већ и значајно олакшава логистику за кандидате који долазе из различитих делова земље.

Овим проширењем Служба за управљање кадровима наставља са својом мисијом пружања висококвалитетних услуга које доприносе ефикасности и транспарентности у селекцији кандидата за рад у државној управи.

За даље информације, пратите нашу званичну wеб страницу и друштвене мреже.