Прва међународна конференција из области управљања људским ресурсима под називом „Иновативне стратегије за привлачење талената, унапређење развоја и креирање инспиративног радног окружења“, која је окупила стручњаке из јавног и приватног сектора, одржана је у организацији Службе за управљање кадровима, уз подршку Ханс Зајдел Фондације.

 

Конференцију су отворили проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, Маја Мачужић Пузић, државна секретарка Министарства државне управе и локалне самоуправе и др Клаус Фисингер, регионални директор Ханс Зајдел Фондације за Југоистичну Европу.

Првог дана конференције говорници су били представници јавне управе и приватног сектора Словеније, Босне и Херцеговине, Француске, Италије и  Србије. Теме говорника су биле искуства са којима су се сусретали у досадашњем раду, као што су попуњавање положаја у државним органима, ревитализациија интерног тржишта рада, брендирање послодавца, благостање запослених, сарадња са факултетима, привлачење кандидата за рад у органима управе, резултати иницијативе Европске комисије PACE и ,,Formez“.

Другог дана конференције, представници Северне Македоније, Румуније, Црне Горе, Италије, Хрватске и Србије дискутовали су о јавној управи као пожељном послодавцу, реформама и модернизацији државне управе и порталу за запошљавање inPA. Конференција је затворена панел дискусијом у којој је модератор др Дејан Костић, помоћник директора, руководилац Сектора за аналитичке послове СУК-а, разменио ставове о решењима постојећих и будућих проблема са саговорницима Иваном Милинковић, шефицом Oдсека за систем радних места МДУЛС-а, др Зорицом Вукасиновић Радојичић, редовном професорком Криминалистичко-полицијског универзитета, др Дејаном Милетићем, в. д. директором НАЈУ, др Катарином Томашевић, в. д. помоћнице министра за електронске комуникације и поштански саобраћај Министарства информисања и телекомуникација и Милошем Муцоком, шефом Одељења за управљање организацијом и људским ресурсима у локалној управи СКГО.

Фокус Службе за управљање кадровима био је на представљању нових садржаја које је пласирала за грађане и интерне кориснике током претходног периода, као што су платни калулатор  – алат за израчунавање плате и бенефита рада у државној управи, групе подршке запосленима у функцији менталног благостања и Cafficiency – софтвер за праћење извршења задатака у оквиру Заједничког оквира за самопроцену (CAF – Common Assessment Framework).

Главну тему и циљ одржавања ове конференције чинила је размена искустава и изазова са којима су се сусретали представници јавних управа земаља региона и ЕУ, што је такође било препознато и сажето у поруци гошће из Француске, Зое Малетруа, менаџерке европских пројеката Одељења за Европску и међународну сарадњу, партнерства и планове за будућност ДГАФП, која је закључила да „све државе имају исте проблеме, али другачија решења“. Зато ће сарадња на међународном нивоу путем оваквих конференција постати традиција коју ће Служба за управљање кадровима одржавати и у будућности.