У организацији Регионалне школе за јавну управу (ReSPA) током октобра и новембра одржане су две регионалне радионице, о вредновању радне успешности и запошљавању на принципу заслуга. Своја искуства у овим областима представили су представници Босне и Херцеговине, Албаније, Републике Српске, Северне Македоније и Србије.

Теме које су представљене и о којима се разговарало биле су о унапређењу вредновања радне успешности у земљама западног Балкана, о електронском управљању, о агилном вредновању радне успешности, запошљавању на основу компетенција, процени компетенција, јачању капацитета чланова конкурсних комисија и др.  Промене у законодавном оквиру и прва искуства у вези са применом новог концепта вредновања радне успешности државних службеника у Србији представиле су представнице Службе за управљање кадровима Наташа Живојиновић, запослена на радном месту за управљање пројектима, сарадњу и подршку развоја запослених и Светлана Томић, руководилац Центра за управљање каријером. Новине у вези са применом оквира компетенција у процесу запошљавања, као и припремним активностима које су спроведене да би се успешно имплементирао нови приступ, представиле су Александра Станковић, шеф Одсека за спровођење поступка одабира кадрова и Олга Дубљевић, запослена на радном месту за послове стручне подршке у организацији поступка провере компетенција.

Према речима господина Јана Х.М. Сахлинга, консултанта ReSPA-е, Србија је направила велики напредак у региону у реформама и променама у области вредновања и запошљавања и представља пример добре праксе коју друге земље региона могу да користе како би унапредиле ове области у оквиру функције управљања људским ресурсима у њиховим службеничким системима.