Сврха вредновања радне успешности Принципи вредновања радне успешности
Утврђивање годишњих циљева Прађење рада дс и ванредно вредновање
Превремено вредновање радне успешности Мерила за вредновање - понашајне компетенције
Припрема извештаја о вредновању - Бодовање Припрема извештаја о вредновању - Врсте грешака
Попуњавање извештаја о вредновању - Руководиоци Попуњавање извештаја о вредновању - Развој компетенција
Попуњавање извештаја о вредновању - Извршиоци Попуњавање извештаја о вредновању у Excel формату
Вођење годишњег разговора Превремено вредновање
Доношење решења и последице вредновања Индивидуални план развоја

Анализа и извештавање