Представници Службе за управљање кадровима, проф. др Данило Рончевић, директор, и Драгана Јанковић, помоћник директора и руководилац Сектора за одабир и развој кадрова, посетили су Естонију у оквиру програма размене искуства о реформи јавне управе са представницима надлежних институција Републике Естоније.

 

У току боравка у тој земљи, представници СУК-а одржали су састанке са представницима Службе Владе која се бави регрутацијом, селекцијом и развојем лица на положају, Удружења за управљање људским ресурсима Естоније, Министарства правде Естоније, Министарства финансија Естоније, Центра заједничких услуга и Пореске управе и Управе царина Републике Естоније.

Делегација је имала прилике да се упозна са естонским системом селекције кандидата у конкурсном поступку, начинима вредновања резултата рада запослених и системом стручног усавршавања.

Посета је организована на препоруку СИГМА ескперата, уз подршку TAIEX-a, пошто је Естонија једна од земаља ЕУ која се руководи политиком минималне бирократије.