Дана 25. и 26. новембра 2019. године у Палати Србија представници Службе за управљање кадровима  Зорица Лукић и др. Наталија Радивојевић- Бановић – које се баве пословима одабира кадрова  у организацији Националне академије за јавну управу одржале су обуку на тему: Поступак одабира кадрова заснован на компетенцијама- методе и технике.

 

Наведене обуке су одржане у циљу усавршавања државних службеника у државним органима ради унапређења знања и вештина државних службеника за проверу компетенција кандидата у изборном поступку.

 

Током ове дводневне обуке, полазници су се детаљније упознали са фазама изборног поступка и критичним тачкама у спровођењу процеса селекције кандидата у органима државне управе. Посебан акценат је стављен на улогу процеса селекције у остваривању краткорочних и дугорочних циљева унапређења рада државне управе.