У циљу пружања подршке органима државне управе у спровођењу новог поступка вредновања радне успешности државних службеника, Национална академија за јавну управу је током октобра месеца започела са реализацијом обука намењених пре свега лицима одговорним за планирање и спровођење овог поступка, а у складу са последњим изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Због великог интересовања, крајем октобра је у просторијама Народне скупштине реализована дводневна обука за преко 100 полазника, а предавач на обуци била је Светлана Томић, шеф Центра за управљање каријером државних службеника, запослена у Служби за управљање кадровима.

Следећи семинар на тему вредновања радне успешности, намењен руководиоцима и запосленима у јединицама за кадрове у државним органима, биће организован 7. и 8. новембра 2019. године, где се такође очекује велики број учесника.