О центру

"Нема ничег узвишеног у томе бити супериоран у односу на друге. Истинска узвишеност лежи у томе бити супериоран у односу на бившег себе".

Ернест Хемингвеј

Центар за управљање каријером државних службеника који води Служба за управљање кадрова уведен је са циљем даљег унапређења и модернизације функције развоја људских ресурса у државној управи Републике Србије. Систем интегрисаног управљања људским ресурсима базираног на компетенцијама подразумева и другачији поглед на управљање каријером.

У свом раду Центар се доминантно ослања на проактивни став државних службеника и жељу за личним и професионалним развојем, што ће додатно допринети ефикаснијем, ефективнијем и транспарентнијем раду државне управе а тиме и повећању задовољства грађана радом управе као сервиса грађана Републике Србије. Услуге које Служба пружа у овом домену јесу анализа индивидуалних потенцијала, каријерно саветовање, израда плана индивидуалног развоја и подршка у развоју кроз индивидуални и рад у малим групама за све оне државне службенике који се самоиницијативно пријаве или које упуте руководиоци.