Конкурс

Датум објаве: 03.01.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 11.01.2024.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА - ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА - ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Јавни конкурс за попуњавање 22 извршалачка радна места,

Опис посла:

Дана 03.01.2024. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад објављује конкурс за попуњавање 22 извршилачка радна места. Цео текст јавног конкурса и обрасце пријава можете преузети на линку испод.