Конкурс

Датум објаве: 16.08.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 24.08.2023.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-2643/2023 од 29. марта 2023. године и 51 Број: 112-5459/2023 од 28. јуна 2023. године, Министарство унутрашње и спољне трговине оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ, Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

Јавни конкурс за 28 радних места,

Опис посла:

Министарство унутрашње и спољне трговине објављује конкурс за попуњавање 28 извршилачка радна места. Цео текст јавног конкурса и обрасце пријава можете преузети на линковима испод.