Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Oglašeni javni konkursi - ahriva

Oglašeni Javni Konkursi Arhiva

Oglašeni javni konkursi za položaje - Arhiva 2011

 Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013  Arhiva 2012  Arhiva 2011  Arhiva 2010  Arhiva 2009  Arhiva 2008  Arhiva 2007  Arhiva 2006

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za naftu i gas
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za održivu energetiku, obnovljive izvore energije i strateško planiranje


Datum oglašavanja: 25.11.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - Uprava za ljudska i manjinska prava
1. Direktor Uprave za ljudska i manjinska prava

Datum oglašavanja: 25.11.2011

Mesto rada: Beograd
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za poslove saobraćaja

Datum oglašavanja: 28.10.2011

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za komunikacije i obuku

Datum oglašavanja: 28.10.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - Uprava za ljudska i manjinska prava
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za unapređenje i zaštitu ljudskih prava

Datum oglašavanja: 28.10.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - Uprava za ljudska i manjinska prava
1. Pomoćnik direktora

Datum oglašavanja: 14.10.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU - Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora


Datum oglašavanja: 14.10.2011

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
1. Direktor Kancelarije

Datum oglašavanja: 23.09.2011

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
1. Direktor Zavoda

Datum oglašavanja: 05.08.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za nacionalni razvoj


Datum oglašavanja: 05.08.2011

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za stručne i administrativne poslove Saveta
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i projekte
3. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za komunikaciju, obuku i podršku procesu decentralizacije Republike Srbije


Datum oglašavanja: 01.07.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
1. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za ekonomsko – finansijske poslove

Datum oglašavanja: 01.07.2011

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove

Datum oglašavanja: 15.04.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - Inspektorat za rad
1. Pomoćnik direktora

Datum oglašavanja: 15.04.2011

Mesto rada: Beograd
KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Gnjilane, Šilovo
PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Pirot
KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Valjevo
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
1. Zamenik direktora

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
1. Direktor Republičkog geodetskog zavoda
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za geodetske radove
3. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za stručni i upravni nadzor
4. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za katastar nepokretnosti
5. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za topografiju i kartografiju
6. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za informatiku i komunikacije
7. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za pravne poslove


Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za javni dug
1. Pomoćnik direktora Uprave

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za sport

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PROSVETE
1. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
1. Direktor Uprave

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE
1. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Datum oglašavanja: 28.01.2011

Mesto rada: Beograd
pretraga
kalendar