Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Oglašeni javni konkursi - ahriva

Oglašeni Javni Konkursi Arhiva

Oglašeni javni konkursi za položaje - Arhiva 2010

 Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013  Arhiva 2012  Arhiva 2011  Arhiva 2010  Arhiva 2009  Arhiva 2008  Arhiva 2007  Arhiva 2006

Kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije
1. Direktor Kancelarije
2. Zamenik direktora Kancelarije
3. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za stručne i administrativne poslove Saveta
4. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i projekte
5. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za komunikaciju, obuku i podršku procesu decentralizacije Republike Srbije
6. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za pravne i finansijske poslove


Datum oglašavanja: 05.12.2010

Mesto rada: Beograd
KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Priština
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Kruševac
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Sremska Mitrovica
JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Novi Sad
SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Kikinda
SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Subotica
PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Prizren
PČINjSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Vranje
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Zaječar
BORSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Bor
POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Jagodina
ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Sombor
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU S MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM
1. Zamenik direktora

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Zamenik direktora – koordinator za fondove Evropske unije

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU
1. Direktor

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE
1. Direktor Direkcije

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za finansijsko-materijalne i opšte poslove

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za slobodne zone
1. Direktor Uprave

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za javni dug
1. Direktor Uprave
2. Pomoćnik direktora Uprave


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava carina
1. Direktor Uprave carina
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za tarifske poslove
3. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za kontrolu primene carinskih propisa


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo zdravlja - Uprava za biomedicinu
1. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transplantacije organa
2. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja
3. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transfuzije krvi


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU
1. Sekretar Ministarstva
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomska pitanja dijaspore
3. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA - Agencija za zaštitu životne sredine
1. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ODBRANE
1. Pomoćnik ministra za politiku odbrane – rukovodilac Sektora za politiku odbrane
2. Pomoćnik ministra za ljudske resurse – rukovodilac Sektora za ljudske resurse


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomski razvoj i imovinsko pravne poslove
2. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za održivi povratak i opstanak


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Sekretar Ministarstva
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju


Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
1. Sekretar Ministarstva

Datum oglašavanja: 19.11.2010

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za odabir i razvoj kadrova

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
1. Komesar
2. Zamenik komesara
3. Pomoćnik komesara – rukovodilac Sektora za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju
4. Pomoćnik komesara – rukovodilac Sektora za opšte, pravne i kadrovske poslove


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
1. Zamenik direktora
2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za nacionalne račune, cene i poljoprivredu
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora poslovnih statistika
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu
5. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte
6. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za informaciono komunikacione tehnologije i publicistiku
7. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd, Novi Sad
AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
1. Direktor
2. Zamenik direktora


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Uprava za agrarna plaćanja
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora za komunikaciju sa EU Komisijom
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za neposredne i tržišne podsticaje
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za strukturne podsticaje
5. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za kontrolu na licu mesta
6. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za ekonomsko-finansijske poslove
7. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za informacione tehnologije
8. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Šabac
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije
3. Pomoćnik direktora za oblast vodoprivredne i šumarske i lovne inspekcije


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Republička direkcija za vode
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Uprava za poljoprivredno zemljište
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Uprava za veterinu
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Uprava za šume
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Uprava za zaštitu bilja
1. Direktor

Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za analitiku i agrarnu politiku
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ruralni razvoj
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za projektno i finansijsko upravljanje
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za pravne, opšte i normativne poslove


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd, Sremski Karlovci
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomiju i javna preduzeća
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za finansijski sistem
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora – Centralna jedinica za harmonizaciju
5. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za budžetsku inspekciju
6. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za imovinsko - pravne poslove


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO KULTURE
1. Sekretar ministarstva
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za kulturno nasleđe
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za medije


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
1. Pomoćnik ministra – načelnik Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova
2. Pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije
3. Pomoćnik ministra - načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije


Datum oglašavanja: 12.11.2010

Mesto rada: Beograd
PEĆKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Goraždevac
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Zamenik direktora
2. Zamenik direktora
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
5. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojne pomoći
6. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
7. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za koordinaciju prevođenja
8. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za pravne i finansijske poslove


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za puteve i bezbednost saobraćaja
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za drumski transport
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za železnice i intermodalni transport
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za vazdušni saobraćaj
5. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe
6. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za evropske integracije


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
1. Direktor Službe Koordinacionog tela
2. Zamenik direktora Službe Koordinacionog tela
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za stručne i administrativne poslove
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za finansijsko-materijalne poslove
5. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za projekte i odnose sa javnošću


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
1. Zamenik direktora
2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za smanjenje siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE - Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za opšte i materijalno – finansijske poslove
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za pravosuđe
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za normativne poslove i međunarodnu saradnju
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodne projekte
4. Sekretar ministarstva


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA - Direkcija za mere i dragocene metale
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za razvoj metrologije
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za kontrolu i nadzor


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA
1. Direktor Kancelarije
2. Zamenik direktora


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
1. Direktor
2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za poslove javnih nabavki


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za lokalnu samoupravu
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave


Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ
1. Pomoćnik direktora– rukovodilac Sektora za strateške analize i planiranje razvoja

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
GEOMAGNETSKI ZAVOD
1. Direktor Zavoda

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Poreska uprava
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za kontrolu

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za duvan
1. Pomoćnik direktora Uprave

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i integracije

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PROSVETE
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za visoko obrazovanje

Datum oglašavanja: 17.09.2010

Mesto rada: Beograd
KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Šilovo
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za infrastrukturu kvaliteta - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva - položaj u trećoj grupi
4. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za zapošljavanje -položaj u trećoj grupi
5. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za bilateralnu ekonomsku saradnju - položaj u trećoj grupi
6. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za turizam - položaj u trećoj grupi
7. Sekretar Ministarstva -položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za osnovna istraživanja - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije - položaj u trećoj grupi
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za razvoj naučnoistraživačkih kadrova - položaj u trećoj grupi
5. Sekretar Ministarstva - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za trezor
1. Direktor Uprave za trezor - položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora – koordinator Uprave za trezor - položaj u petoj grupi
3. Pomoćnik direktora Uprave za trezor – rukovodilac Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku - položaj u petoj grupi
4. Pomoćnik direktora Uprave za trezor – rukovodilac Sektora za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura - položaj u petoj grupi
5. Pomoćnik direktora Uprave za trezor – rukovodilac Sektora za ljudske i materijalne resurse i finansiranje i računovodstvo - položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ODBRANE
1. Pomoćnik ministra za politiku odbrane – rukovodilac Sektora za politiku odbrane - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra za ljudske resurse – rukovodilac Sektora za ljudske resurse - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra za budžet i finansije – rukovodilac Sektora za budžet i finansije - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
1. Direktor Direkcije – položaj u prvoj grupi
2. Zamenik direktora Direkcije - položaj u drugoj grupi
3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za normative i bezbednost železničkog saobraćaja - položaj u četvrtoj grupi
4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i zajedničke poslove - položaj u četvrtoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava carina
1. Direktor Uprave carina - položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za tarifske poslove - položaj u petoj grupi
3. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za kontrolu primene carinskih propisa - položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU S MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM
1. Direktor Kancelarije – položaj u drugoj grupi
2. Zamenik direktora - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET
1. Direktor – položaj u prvoj grupi
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za održivi razvoj elektronske uprave -položaj u četvrtoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE 'PLOVPUT'
1. Direktor Direkcije - položaj u prvoj grupi
2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za unutrašnje plovne puteve - položaj u četvrtoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za javni dug
1. Direktor Uprave - položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora Uprave - položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za slobodne zone
1. Direktor Uprave – položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora Uprave – položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA - Agencija za zaštitu životne sredine
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za praćenje i analizu stanja i zagađivanja životne sredine - položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima-položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
1. Direktor Uprave – položaj u drugoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
1. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine -položaj u četvrtoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU
1. Direktor - položaj u prvoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za planiranje projekata – položaj u trećoj grupi

Datum oglašavanja: 18.06.2010

Mesto rada: Beograd
KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Kosovska Mitrovica
PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Prizren
KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Priština
PČINjSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Vranje
JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Leskovac
PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Pirot
TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Prokuplje
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Niš
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Kruševac
RAŠKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Kraljevo
MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Čačak
ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Užice
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Zaječar
BORSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Bor
POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Jagodina
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Kragujevac
BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Požarevac
KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Valjevo
MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Šabac
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Sremska Mitrovica
JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Novi Sad
ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Sombor
JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Pančevo
SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Kikinda
SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Načelnik upravnog okruga – položaj u petoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Subotica
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - Uprava za rodnu ravnopravnost
1. Direktor - položaj u drugoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - Inspektorat za rad
1. Direktor - položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora - položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za rad - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu - položaj u trećoj grupi
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom - položaj u trećoj grupi
5. Sekretar Ministarstva - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PROSVETE
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju - položaj u trećoj grupi
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke - položaj u trećoj grupi
5. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za finansije - položaj u trećoj grupi
6. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za školske uprave i inspekcijske i nadzorne poslove - položaj u trećoj grupi
7. Sekretar Ministarstva - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomski razvoj i imovinsko pravne poslove - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za održivi povratak i opstanak - položaj u trećoj grupi
4. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave - položaj u trećoj grupi
5. Sekretar Ministarstva - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za telekomunikacije - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za evropske integracije - položaj u trećoj grupi
3. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za poštanski saobraćaj - položaj u trećoj grupi
4. Sekretar ministarstva - položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo zdravlja - Uprava za biomedicinu
1. Direktor - položaj u drugoj grupi
2. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transplantacije organa - položaj u petoj grupi
3. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja - položaj u petoj grupi
4. Pomoćnik direktora za poslove iz oblasti transfuzije krvi - položaj u petoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomska pitanja dijaspore - položaj u trećoj grupi
2. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom -položaj u trećoj grupi
3. Sekretar ministarstva -položaj u trećoj grupi


Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za izbore i pravosuđe - položaj u trećoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za sport - položaj u trećoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju - položaj u trećoj grupi

Datum oglašavanja: 04.06.2010

Mesto rada: Beograd
pretraga
kalendar