Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Oglašeni javni konkursi - ahriva

Oglašeni Javni Konkursi Arhiva

Oglašeni javni konkursi za izvršilačka radna mesta - Arhiva 2008

 Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013  Arhiva 2012  Arhiva 2011  Arhiva 2010  Arhiva 2009  Arhiva 2008  Arhiva 2007  Arhiva 2006

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
1. Radno mesto za pripremu odluka u postupku po registrovanim pravima

Datum oglašavanja: 12.12.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE - Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
1. Radno mesto instruktor tehničar drvne struke
2. Radno mesto instruktor električar
3. Radno mesto instruktor mašinbravar
4. Radno mesto instruktor za pripremu delova u proizvodnji
5. Šef odseka metalske proizvodnje
6. Radno mesto instruktor vodoinstalater
7. Radno mesto instruktor za rukovanje centralnim grejanjem
8. Radno mesto instruktor za stočarsku proizvodnju
9. Radno mesto instruktor drvne struke
10. Radno mesto organizator tehničke i proizvodne delatnosti
11. Radno mesto instruktor mesar
12. Radno mesto instruktor mašinbravar
13. Radno mesto instruktor livac
14. Radno mesto instruktor stolar
15. Radno mesto instruktor za poljoprivrednu proizvodnju
16. Radno mesto instruktor kuvar
17. Radno mesto instruktor kuvar
18. Radno mesto instruktor kuvar
19. Radno mesto instruktor kuvar


Datum oglašavanja: 12.12.2008

Mesto rada: Niš, Beograd, Ćuprija, Zaječar, Kruševac, Šabac, Čačak, Novi Sad, Novi Pazar
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto za ostvarivanje imovinskih i alimentacionih zahteva
2. Radno mesto za stručno-analitičke i dokumentacione poslove
3. Načelnik Odeljenja za normativne i studijsko-analitičke poslove


Datum oglašavanja: 12.12.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
1. Radno mesto za programiranje projekata

Datum oglašavanja: 12.12.2008

Mesto rada: Beograd
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
1. Radno mesto za rad na PST prijavama i prijavama evropskih patenata

Datum oglašavanja: 05.12.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PRAVDE - Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
1. Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu
2. Radno mesto za medicinsko-tehničke poslove
3. Radno mesto za medicinsko-tehničke poslove
4. Radno mesto za medicinsko tehničke poslove
5. Radno mesto na medicinsko tehničkim poslovima
6. Radno mesto medicinski tehničar
7. Radno mesto za zdravstvenu zaštitu
8. Radno mesto za medicinsko-tehničke poslove
9. Radno mesto za psihološke poslove
10. Radno mesto vaspitač
11. Radno mesto lekar opšte prakse
12. Radno mesto na medicinsko tehničkim poslovima
13. Radno mesto za laboratorijsko tehničke poslove
14. Radno mesto vaspitač


Datum oglašavanja: 05.12.2008

Mesto rada: Požarevac, Beograd, Subotica, Kruševac, Zaječar, Sremska Mitrovica, Niš
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1. Radno mesto za poslove u oblasti upravljanja kadrovima
2. Radno mesto za analitičke poslove iz oblasti industrije
3. Radno mesto za poslove saradnje sa NR Kinom i Republikom Korejom


Datum oglašavanja: 05.12.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
1. Rukovodilac Grupe za projektovanje baza podataka
2. Web – site dizajner
3. Statističar - analitičar
4. Statističar - analitičar


Datum oglašavanja: 28.11.2008

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Radno mesto koordinator procesa usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije u oblasti socijalne politike i politike zapošljavanja
2. Radno mesto za odnose sa medijima


Datum oglašavanja: 28.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove

Datum oglašavanja: 28.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
1. Radno mesto za sprovođenje projekata

Datum oglašavanja: 28.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Radno mesto za koordinaciju sprovođenja programa za mlade
2. Radno mesto za statističke i studijsko – analitičke poslove
3. Radno mesto za pripremu i analizu dokumentacije za sprovođenje programa
4. Radno mesto za saradnju sa mladima


Datum oglašavanja: 28.11.2008

Mesto rada: Beograd
KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
1. Radno mesto operatera za kancelarijske poslove

Datum oglašavanja: 21.11.2008

Mesto rada: Kosovska Gračanica
MINISTARSTVO PRAVDE - Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
1. Radno mesto na poslovima spoljnog obezbeđenja
2. Radno mesto obezbeđenja zavoda
3. Radno mesto obezbeđenja zavoda
4. Radno mesto obezbeđenja zavoda
5. Radno mesto obezbeđenja zavoda
6. Radno mesto obezbeđenja zavoda
7. Radno mesto obezbeđenja zavoda
8. Radno mesto obezbeđenja zavoda
9. Radno mesto obezbeđenja zavoda
10. Radno mesto obezbeđenja zavoda
11. Načelnik Službe za obezbeđenje


Datum oglašavanja: 21.11.2008

Mesto rada: Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Požarevac, Subotica, Kruševac, Valjevo, Ćuprija, Prokuplje
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Načelnik Odeljenja za finansijsko – materijalne poslove

Datum oglašavanja: 21.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
1. Načelnik Odeljenja za sanitarni nadzor Šabac
2. Radno mesto sanitarni inspektor
3. Radno mesto sanitarni inspektor
4. Radno mesto za normativne i upravne poslove u oblasti opojnih droga i prekursora


Datum oglašavanja: 21.11.2008

Mesto rada: Šabac, Šid, Kragujevac, Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA - Poreska uprava
1. Inspektor poreske policije
2. Administrativni poslovi
3. Inspektor poreske policije


Datum oglašavanja: 14.11.2008

Mesto rada: Beograd, Kikinda, Leskovac
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
1. Radno mesto za odnose sa javnošću i državnim organima

Datum oglašavanja: 14.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Radno mesto za kancelarijsko – administrativne poslove

Datum oglašavanja: 14.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto za inspekcijski nadzor nad radom preduzeća za reviziju

Datum oglašavanja: 14.11.2008

Mesto rada: Beograd
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
1. Likvidator
2. Poslovi radnih odnosa
3. Poslovi pripreme dokumentacije i sprovođenje postupka javnih nabavki
4. Administrativno operativni poslovi
5. Poslovi prijema i klasifikacije pošte
6. Poslovi vođenja rokovnika
7. Administrativni poslovi


Datum oglašavanja: 14.11.2008

Mesto rada: Beograd
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA
1. Radno mesto za poslove tehničke pomoći u oblasti saradnje sa izvoznicima

Datum oglašavanja: 05.11.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Radno mesto za poslove pripreme projekata u oblasti većih investicija
2. Radno mesto za normativne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU
3. Rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju
4. Šef Odseka za realizaciju i kontrolu projekata
5. Radno mesto za kontrolu realizacije projekata
6. Rukovodilac Grupe za pravne poslove


Datum oglašavanja: 05.11.2008

Mesto rada: Beograd
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
1. Radno mesto za stručne poslove u oblasti javnih nabavki
2. Radno mesto za statističko - evidencione poslove u vezi sa dodeljenim ugovorima i postupcima javnih nabavki
3. Radno mesto za administrativne poslove Komisije za zaštitu prava
4. Radno mesto za praćenje izvršenja odluka Komisije za zaštitu prava
5. Radno mesto za administrativne poslove
6. Radno mesto za personalne poslove i evidenciju kadrova


Datum oglašavanja: 31.10.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO VERA
1. Radno mesto za praćenje kulturne, izdavačke i misionarske delatnosti crkava i verskih zajednica
2. Radno mesto za normativne i upravne poslove
3. Radno mesto za obračunske poslove


Datum oglašavanja: 31.10.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA - Agencija za zaštitu životne sredine
1. Radno mesto za računovodstvene poslove

Datum oglašavanja: 31.10.2008

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za planiranje kadrova i vođenje evidencije internog tržišta rada

Datum oglašavanja: 23.10.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU
1. Radno mesto za evidencione poslove

Datum oglašavanja: 23.10.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
1. Radno mesto za upravljanje kadrovima
2. Radno mesto za propise iz međunarodnog prevoza roba i putnika


Datum oglašavanja: 23.10.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove
2. Radno mesto za harmonizaciju i praćenje propisa Evropske unije
3. Radno mesto za koordinaciju poslova vezanih za pristupanje Evropskoj uniji
4. Radno mesto za pripremu i stručnu obradu projekata pomoći Evropske unije
5. Radno mesto za regrutaciju i selekciju kadrova
6. Radno mesto za obuku i razvoj
7. Radno mesto za finansijske poslove
8. Radno mesto za stručno operativne poslove u oblasti javnosti rada Ministarstva
9. Radno mesto za makroekonomske projekcije
10. Radno mesto za makroekonomske analize
11. Radno mesto za stručno – operativne poslove u pripremi dokumenata sektora za Vladu i Evropsku komisiju
12. Radno mesto za normativne poslove računovodstva i revizije
13. Radno mesto za normativne poslove iz oblasti bilateralne finansijske saradnje
14. Radno mesto za stručno-operativne poslove iz oblasti potraživanja iz inostranstva
15. Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistem doprinosa za socijalno osiguranje
16. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa
17. Radno mesto za administrativne i kancelarijske poslove
18. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti saradnje sa multilateralnim finansijskim organizacijama
19. Radno mesto za stručno-analitičke poslove iz oblasti međunarodne finansijske saradnje
20. Radno mesto za harmonizaciju i usklađivanje donatorske pomoći
21. Rukovodilac Grupe za koordinaciju i programiranje fondova Evropske unije
22. Radno mesto za koordinaciju višekorisničkog fonda Evropske unije
23. Radno mesto za strateško praćenje i izveštavanje
24. Rukovodilac Grupe za održavanje i razvoj informacionih sistema (ISDAKON) u vezi sa praćenjem fondova Evropske unije
25. Radno mesto za održavanje i razvoj baza podataka
26. Radno mesto za razvoj softverskih aplikacija u oblasti praćenja i upravljanja inostranom pomoći
27. Radno mesto za finansijsku kontrolu i praćenje realizacije projekata u okviru programa prekogranične saradnje
28. Radno mesto za programe prekogranične saradnje (Bugarska–Srbija) (Italija–Jadranski program)
29. Radno mesto za upravljanje programima (Mađarska–Srbija) (KADSES) (Rumunija–Srbija)
30. Radno mesto za administrativne i kancelarijske poslove
31. Radno mesto za programe prekogranične saradnje (Hrvatska–Srbija)
32. Radno mesto za upravljanje programima (Bosna i Hercegovina–Srbija) (Crna Gora–Srbija) (Makedonija/Albanija–Srbija)


Datum oglašavanja: 14.10.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE \'PLOVPUT\'
1. Radno mesto za stručno tehničku podršku obeležavanja plovnih puteva
2. Radno mesto tehničara obeležavanja plovnih puteva
3. Radno mesto projektanta za praćenje stanja unutrašnjih plovnih puteva


Datum oglašavanja: 17.10.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
1. Statističar – istraživač
2. Statističar–analitičar
3. Statističar-analitičar
4. Viši programer
5. Administrator baza podataka
6. Programer
7. Projektant informacionog sistema
8. Statističar - analitičar
9. Statističar analitičar
10. Statističar – istraživač
11. Mlađi projektant informacionog sistema


Datum oglašavanja: 17.10.2008

Mesto rada: Beograd, Novi Sad
MINISTARSTVO FINANSIJA - Uprava za duvan
1. Radno mesto za evidencione poslove

Datum oglašavanja: 03.10.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Šef Odseka za opšte poslove

Datum oglašavanja: 03.10.2008

Mesto rada: Beograd
Poreska uprava
1. Direktor filijale

Datum oglašavanja: 26.09.2008

Mesto rada: Niš
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU
1. Radno mesto za poslove saradnje sa kancelarijama dijaspore pri regionalnim privrednim komorama
2. Radno mesto za koordinaciju ekonomsko razvojnih projekata sa dijasporom


Datum oglašavanja: 26.09.2008

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za poslove za Žalbenu komisiju Vlade

Datum oglašavanja: 19.09.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
1. Radno mesto za normativne poslove

Datum oglašavanja: 19.09.2008

Mesto rada: Beograd
AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
1. Radno mesto za opšte pravne i kadrovske poslove

Datum oglašavanja: 19.09.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD
1. Radno mesto za održavanje seizmoloških sistema

Datum oglašavanja: 16.09.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO VERA
1. Radno mesto za praćenje obnove i rekonstrukcije crkava i manastira i saradnju sa nadležnim institucijama
2. Rukovodilac Grupe za opšte pravne poslove
3. Radno mesto za opšte pravne poslove
4. Radno mesto za kancelarijsko administrativne poslove
5. Rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove


Datum oglašavanja: 16.09.2008

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za pripremu akata Žalbene komisije Vlade

Datum oglašavanja: 16.09.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
1. Likvidator

Datum oglašavanja: 05.09.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
1. Radno mesto za signalno – sigurnosna postrojenja

Datum oglašavanja: 05.09.2008

Mesto rada: Beograd
Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
1. Upravnik Okružnog zatvora u Zaječaru
2. Upravnik Okružnog zatvora u Negotinu
3. Radno mesto vođa smene, Okružni zatvor u Smederevu


Datum oglašavanja: 05.09.2008

Mesto rada: Zaječar, Negotin, Smederevo
CENTAR ZA RAZMINIRANjE
1. Radno mesto za izviđanje i kontrolu razminiranja

Datum oglašavanja: 05.09.2008

Mesto rada: Beograd
Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
1. Radno mesto vaspitač
2. Radno mesto na psihološkim poslovima
3. Radno mesto za pedagoški rad
4. Radno mesto lekar specijalista pneumofiziolog
5. Radno mesto lekar specijalista neuropsihijatar ili psihijatar


Datum oglašavanja: 29.08.2008

Mesto rada: Beograd
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
1. Radno mesto za rad na PST prijavama i prijavama evropskih patenata

Datum oglašavanja: 26.08.2008

Mesto rada: Beograd
Uprava za trezor
1. Direktor filijale Kragujevac

Datum oglašavanja: 26.08.2008

Mesto rada: Kragujevac
Inspektorat za rad
1. Inspektor rada

Datum oglašavanja: 22.08.2008

Mesto rada: Kraljevo
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
1. Radno mesto za praćenje i analizu organizacije rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse
2. Rukovodilac Grupe za praćenje rada zdravstvene službe i kvaliteta zdravstvene zaštite
3. Radno mesto zdravstveni inspektor
4. Radno mesto zdravstveni inspektor
5. Radno mesto zdravstveni inspektor
6. Radno mesto zdravstveni inspektor
7. Radno mesto za normativne i upravne poslove u oblasti lekova i medicinskih sredstava
8. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti lekova i medicinskih sredstava
9. Radno mesto inspektor za lekove i medicinska sredstva
10. Radno mesto inspektor za proizvodnju i promet opojnih droga i prekursora
11. Radno mesto za kadrovske poslove
12. Radno mesto za normativne poslove
13. Radno mesto sanitarni inspektor
14. Rukovodilac Grupe za programsku zdravstvenu zaštitu
15. Radno mesto za poslove u oblasti programske zdravstvene zaštite
16. Rukovodilac Grupe za javno zdravlje
17. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti zdravstvenog osiguranja i za normativne poslove
18. Radno mesto za sprovođenje postupka javnih nabavki i Nacionalnog investicionog plana
19. Radno mesto za pravne poslove u sprovođenju postupka javnih nabavki i Nacionalnog investicionog plana
20. Radno mesto za pravne poslove u planiranju i izradi budžeta
21. Radno mesto za harmonizaciju propisa sa propisima Evropske unije
22. Radno mesto za praćenje projekata iz pretpristupne pomoći


Datum oglašavanja: 22.08.2008

Mesto rada: Beograd, Kikinda, Kruševac, Čačak, Jagodina, Smederevo, Kragujevac, Pančevo
Стручна служба јужнобанатског управног округа
1. Radno mesto operatera za kancelarijske poslove

Datum oglašavanja: 25.07.2008

Mesto rada: Pančevo
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Radno mesto za normativne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU
2. Radno mesto za pravne poslove i pripremu ugovora
3. Radno mesto za praćenje programa u oblasti politike za mlade


Datum oglašavanja: 25.07.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove u izdavanju, praćenju i kontroli kontrolnih akciznih markica
2. Radno mesto za stručno-opretativne poslove
3. Radno mesto za stručno-analitičke poslove
4. Radno mesto za stručno-analitičke poslove
5. Radno mesto za fiskalne analize


Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Beograd
Стручна служба Косовског управног округа
1. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove

Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Kosovska Gračanica
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Načelnik Službe za obezbeđenje
2. Radno mesto vođa smene
3. Radno mesto pomoćnik vođe smene


Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Smederevo, Kraljevo, Beograd
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Statističar-istraživač
2. Statističar-istraživač


Datum oglašavanja: 11.07.2008

Mesto rada: Beograd, Subotica
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Radno mesto za socijalni rad
2. Radno mesto vaspitač
3. Radno mesto za laboratorijske tehničke poslove
4. Radno mesto za psihološke poslove
5. Radno mesto za zdravstvenu zaštitu
6. Radno mesto vaspitač
7. Radno mesto za psihološke poslove
8. Radno mesto organizator kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti
9. Radno mesto vaspitač
10. Radno mesto veterinarski tehničar


Datum oglašavanja: 11.07.2008

Mesto rada: Beograd, Niš, Kragujevac, Ćuprija, Vršac, Novi Sad
Стручна служба Јабланичког управног округа
1. Radno mesto operatera za kancelarijske poslove

Datum oglašavanja: 11.07.2008

Mesto rada: Leskovac
Служба за управљање кадровима
1. Radno mesto za analizu ocenjivanja
2. Radno mesto za poslove podrške Visokom službeničkom savetu
3. Radno mesto za administrativno – materijalne i operativne poslove


Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Beograd
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. Radno mesto za pripremu aktivnosti u vezi sa jačanjem administarativnih kapaciteta za pristupanje Evropskoj uniji

Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Radno mesto za poslove bezbednosti i zdravlja na radu
2. Direktor filijale Zaječar
3. Direktor filijale Jagodina
4. Direktor filijale Loznica
5. Direktor filijale Prokuplje
6. Direktor filijale Šabac
7. Direktor filijale Kosovska Mitrovica


Datum oglašavanja: 18.07.2008

Mesto rada: Beograd, Zaječar, Jagodina, Loznica, Prokuplje, Šabac, Kosovska Mitrovica
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1. Radno mesto za pitanja politike razvoja klastera
2. Radno mesto za poslove saradnje sa klasterima i drugim organizacijama
3. Radno mesto za unapređenje inovativnosti privrede
4. Radno mesto za odnose sa međunarodnim i evropskim institucijama
5. Rukovodilac Grupe za mašinstvo i elektrotehniku
6. Radno mesto za tehničke propise u oblasti mašinstva i elektrotehnike
7. Radno mesto za ocenjivanje usaglašenosti i ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU)
8. Radno mesto za akreditaciju
9. Radno mesto za pripremu propisa u oblasti metrologije i dragocenih metala i vršenje nadzora
10. Radno mesto za imovinsko-pravne, normativne i upravne poslove
11. Načelnik Odeljenja za plan i analizu
12. Radno mesto za savetodavne poslove za razvoj


Datum oglašavanja: 27.06.2008

Mesto rada: Beograd
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Radno mesto za normativne poslove

Datum oglašavanja: 27.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Radno mesto za operativno-analitičke poslove
2. Radno mesto za administrativne i kancelarijske poslove


Datum oglašavanja: 27.06.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu
1. Radno mesto za koordinaciju poslova na obeležavanju životinja

Datum oglašavanja: 27.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Radno mesto za poslove pripreme web prezentacije

Datum oglašavanja: 27.06.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Radno mesto za evidencione poslove

Datum oglašavanja: 23.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Rukovodilac Grupe za inspekcijski nadzor preduzeća za reviziju
2. Radno mesto za inspekcijski nadzor nad radom preduzeća za reviziju


Datum oglašavanja: 23.06.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Radno mesto za administrativne poslove

Datum oglašavanja: 23.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Radno mesto za poslove uređivanja web portala
2. Radno mesto za unapređenja kvaliteta komunikacije sa dijasporom
3. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove
4. Radno mesto za primenu internet tehnologija
5. Radno mesto za unapređenje saradnje u oblasti kulture


Datum oglašavanja: 23.06.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за игре на срећу
1. Radno mesto za stručno operativne poslove operatera za pripremanje zahteva za plaćanje

Datum oglašavanja: 20.06.2008

Mesto rada: Beograd
Kancelarija Nacionalnog saveta za
saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično
gonjenje lica odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava počinjena na
teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
1. Radno mesto za poslove saradnje

Datum oglašavanja: 20.06.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Radno mesto za saradnju sa organima drugih država
2. Radno mesto za saradnju sa međunarodnim organizacijama
3. Radno mesto za saradnju sa drugim državnim organima
4. Radno mesto za analizu sumnjivih transakcija
5. Radno mesto za analizu sumnjivih transakcija u oblasti tržišta kapitala


Datum oglašavanja: 20.06.2008

Mesto rada: Beograd
Служба за људска и мањинска права
1. Radno mesto za statističko-dokumentacione poslove
2. Šef Odseka za Evropske integracije i upravljanje projektima
3. Rukovodilac Kancelarije za sprovođenje Romske nacionalne strategije
4. Radno mesto za sprovođenje Romske nacionalne strategije
5. Radno mesto za vođenje baze podataka o Romskoj nacionalnoj manjini
6. Radno mesto za dokumentacione poslove i poslove afirmativne akcije
7. Radno mesto za praćenje primene međunarodnih ugovora u oblasti eliminisanja diskriminacije i ostvarivanja prava nacionalnih manjina
8. Radno mesto za praćenje učešća pripadnika manjina u javnim poslovima i ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma
9. Radno mesto za prikupljanje podataka za pripremu državnih izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih i manjinskih prava
10. Radno mesto za istraživanje i analizu prakse Evropskog suda za ljudska prava


Datum oglašavanja: 20.06.2008

Mesto rada: Beograd
Zavod za intelektualnu svojinu
1. Radno mesto za ispitivanje prijava dizajna
2. Radno mesto za poslove autorskog i srodnih prava


Datum oglašavanja: 06.06.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Radno mesto za pripremu i analizu dokumentacije za sprovođenje programa
2. Radno mesto za koordinaciju sprovođenja programa za mlade


Datum oglašavanja: 06.06.2008

Mesto rada: Beograd
Kancelarija Nacionalnog saveta za
saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično
gonjenje lica odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava počinjena na
teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
1. Radno mesto za poslove saradnje
2. Radno mesto za kadrovske poslove


Datum oglašavanja: 06.06.2008

Mesto rada: Beograd
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Radno mesto za humani razvoj i regionalno siromaštvo

Datum oglašavanja: 06.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Radno mesto inspektor rada

Datum oglašavanja: 06.06.2008

Mesto rada: Sombor
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode
1. Radno mesto za informacione sisteme

Datum oglašavanja: 03.06.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Radno mesto za praćenje stanja na tržištu u proizvodnji
2. Radno mesto za statističke poslove
3. Radno mesto za upravne poslove
4. Radno mesto za dokumentaciono-evidencione poslove


Datum oglašavanja: 03.06.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Rukovodilac Grupe za normativne i upravne poslove
2. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove
3. Rukovodilac Grupe za posebne projekte i unapređenje organizacije rada u organima državne uprave
4. Radno mesto za sprovođenje izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina
5. Radno mesto za dokumentacione poslove
6. Rukovodilac Grupe za prava nacionalnih manjina
7. Radno mesto za vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina
8. Radno mesto za kancelarijske poslove
9. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti udruživanja građana
10. Radno mesto za normativne poslove
11. Radno mesto za ažuriranje baza podataka
12. Radno mesto za vođenje Registra političkih organizacija
13. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti udruživanja građana u političke organizacije
14. Radno mesto za normativne poslove
15. Radno mesto za statističko-evidencione poslove
16. Radno mesto za vođenje evidencija i ažuriranje baza podataka


Datum oglašavanja: 03.06.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Direkcija za mere i dragocene metale
1. Radno mesto za kancelarijske i stručno operativne poslove

Datum oglašavanja: 23.05.2008

Mesto rada: Beograd
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕДјА
1. Radno mesto za saradnju sa državnim institucijama i međunarodnim organizacijama

Datum oglašavanja: 23.05.2008

Mesto rada: Novi Beograd
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Radno mesto koordinator projekta
2. Radno mesto menadžer projekta
3. Radno mesto za statističko-dokumentacione poslove


Datum oglašavanja: 09.05.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
1. Rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju
2. Šef Odseka za pripremu i planiranje projekata
3. Radno mesto za pripremu i implementaciju strategije razvoja sporta
4. Radno mesto za izvršenje planova i analizu
5. Radno mesto za normativne poslove


Datum oglašavanja: 09.05.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Radno mesto administrator mrežnih servisa i baza podataka

Datum oglašavanja: 29.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1. Radno mesto za upravne poslove
2. Radno mesto za normativne poslove
3. Načelnik Odeljenja za aktivnu politiku zapošljavanja
4. Radno mesto za poslove u oblasti upravljanja kadrovima


Datum oglašavanja: 29.04.2008

Mesto rada: Beograd
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Radno mesto za formiranje bruto domaćeg proizvoda
2. Radno mesto za fiskalni sistem i politiku javnih finansija
3. Radno mesto za investicije i međunarodnu konkurentnost
4. Radno mesto za modeliranje regionalnog i demografskog razvoja


Datum oglašavanja: 29.04.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Radno mesto za standarde kvaliteta biljne i animalne proizvodnje i prerade

Datum oglašavanja: 29.04.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo trgovine i usluga - Republička direkcija za robne rezerve
1. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove

Datum oglašavanja: 29.04.2008

Mesto rada: Novi Sad
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Radno mesto za signalno-sigurnosna postrojenja

Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO
1. Radno mesto šef Odseka za analizu
2. Radno mesto za planiranje u oblasti informatičkog društva
3. Rukovodilac Grupe za upravljanje projektima u oblasti informatičkog društva
4. Rukovodilac Grupe za nadzor u oblasti informatičkog društva


Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Radno mesto za koordinaciju razminiranja

Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Radno mesto poslovi spoljnog obezbeđenja
2. Radno mesto obezbeđenje zavoda
3. Radno mesto obezbeđenje zavoda
4. Radno mesto obezbeđenje zavoda
5. Radno mesto obezbeđenje zavoda
6. Radno mesto obezbeđenje zavoda
7. Radno mesto na poslovima obezbeđenja zavoda
8. Radno mesto obezbeđenje zavoda
9. Radno mesto obezbeđenje zavoda
10. Radno mesto obezbeđenje zavoda
11. Radno mesto obezbeđenje zavoda
12. Radno mesto obezbeđenje zavoda
13. Radno mesto obezbeđenje zavoda
14. Radno mesto obezbeđenje zavoda
15. Radno mesto obezbeđenje zavoda
16. Radno mesto obezbeđenje zavoda
17. Radno mesto obezbeđenje zavoda


Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Požarevac - Zabela, Subotica, Šabac, Kruševac,Užice, Beograd, Valjevo, Pančevo, Ćuprija, Kraljevo, Požarevac i Niš
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
– Direkcija za mere i dragocene metale
1. Radno mesto za kancelarijske i stručno operativne poslove

Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Radno mesto na poslovima unapređenja konkurentnosti u oblasti prometa usluga

Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd, Kruševac, Sombor i Novi Sad
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu
1. Radno mesto veterinarskog inspektora u izvoznim objektima
2. Radno mesto veterinarskog inspektora u izvoznim objektima
3. Radno mesto veterinarskog inspektora za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja
4. Radno mesto veterinarskog inspektora za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja


Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Vrbas, Čajetina, Beograd i Kladovo
Zavod za intelektualnu svojinu
1. Radno mesto za rad na PST prijavama i prijavama evropskih patenata

Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO PROSVETE
1. Radno mesto za informatičke i administrativne poslove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
2. Radno mesto za proveru usklađenosti ugovora
3. Šef Odseka za opšte poslove
4. Radno mesto za operativne poslove za polaganje ispita
5. Radno mesto za informatičke poslove
6. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove
7. Načelnik školske uprave
8. Radno mesto koordinatora poslova Školskih uprava


Datum oglašavanja: 20.04.2008

Mesto rada: Beograd, Kruševac, Sombor i Novi Sad
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Radno mesto za projekte unapređenja organizacije rada i efikasnosti delovanja organa državne uprave
2. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove


Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
Служба за људска и мањинска права
1. Radno mesto za rukovanje bazama podataka i evidencijama za potrebe Komisije za nestala lica

Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO
1. Radno mesto projektanta za informacione sisteme

Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Radno mesto za normativne poslove u pojedinim oblastima iz delokruga Grupe za monetarni sistem i ekonomske odnose s inostranstvom
2. Radno mesto za normativne poslove u pojedinim oblastima iz delokruga Sektora za finansije
3. Radno mesto za normativne poslove u pojedinim oblastima iz delokruga Grupe za javne službe
4. Radno mesto za normativne poslove u pojedinim oblastima iz delokruga Sek%


Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
1. Radno mesto za studijsko analitičke poslove

Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove
2. Načelnik Odeljenja za održivi razvoj u oblasti rudarstva i energetike
3. Radno mesto za strategije i planove zaštite životne sredine u oblasti rudarstva i energetike


Datum oglašavanja: 11.04.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Radno mesto za podršku na pripremi i sprovođenju projekata

Datum oglašavanja: 08.04.2008

Mesto rada: Beograd
Дирекција за реституцију
1. Radno mesto za sprovođenje postupka restitucije i studijsko-analitičke poslove
2. Radno mesto za poslove prvostepenog postupka u oblasti restitucije
3. Rukovodilac Grupe za evidenciju i praćenje izvršenja rešenja u postupku restitucije
4. Radno mesto za evidencione poslove
5. Radno mesto za utvrđivanje vrednosti oduzete imovine
6. Radno mesto za opšte-pravne poslove
7. Radno mesto za informatičku podršku
8. Radno mesto načelnik Odeljenja za postupak restitucije


Datum oglašavanja: 08.04.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Radno mesto za ljudske resurse

Datum oglašavanja: 08.04.2008

Mesto rada: Beograd
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Radno mesto za poslove industrijskih koloseka

Datum oglašavanja: 08.04.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1. Radno mesto za prikupljanje informacija iz oblasti klimatskih promena praćenje ekonomskih efekata sprovođenja Okvirne konvencije
2. Radno mesto za klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje hemikalija, procenu rizika od hemikalija i metode ispitivanja
3. Radno mesto za pripremu mera i uslova zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima
4. Radno mesto za izdavanje dozvola za sakupljanje, korišćenje i promet divljih vrsta flore i faune
5. Radno mesto za monitoring i zaštitu voda od zagađivača
6. Radno mesto za upravne poslove
7. Radno mesto za obradu dokumentacije i ažuriranje baze podataka


Datum oglašavanja: 08.04.2008

Mesto rada: Beograd
Служба за људска и мањинска права
1. Radno mesto koordinatora za nacionalne manjine za opštine Bujanovac
2. Radno mesto za pravne poslove za potrebe Komisije za nestala lica
3. Radno mesto za dokumentacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za nestala lica


Datum oglašavanja: 31.03.2008

Mesto rada: Beograd
Завод за социјално осигурање
1. Rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja
2. Radno mesto za primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zdravstvenog osiguranja
3. Radno mesto za obračun troškova zdravstvene zaštite u primeni međunarodnih ugovora


Datum oglašavanja: 31.03.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Radno mesto studijsko-analitički poslovi

Datum oglašavanja: 31.03.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
1. Radno mesto upravno-nadzorni poslovi
2. Radno mesto rukovodilac Grupe za administrativno-tehničke poslove


Datum oglašavanja: 31.03.2008

Mesto rada: Beograd
SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
1. Radno mesto za praćenje procesa evropske integracije i međunarodnu saradnju
2. Radno mesto za izradu baza podataka o stanju životne sredine u oblasti rudarstva i energetike


Datum oglašavanja: 21.03.2008

Mesto rada: Beograd
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Radno mesto za razvoj sistema

Datum oglašavanja: 14.03.2008

Mesto rada: Beograd
SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
1. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove

Datum oglašavanja: 14.03.2008

Mesto rada: Kikinda
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
1. Radno mesto za ekonomsko planiranje

Datum oglašavanja: 14.03.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - Republička direkcija za robne rezerve
1. Radno mesto za dokumentacione i operativne poslove

Datum oglašavanja: 07.03.2008

Mesto rada: Novi Sad
Министарство финансија - Пореска управа
1. radno mesto direktor Filijale

Datum oglašavanja: 07.03.2008

Mesto rada: Leskovac
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Radno mesto operater za unošenje podataka na magnetni medijum
2. Radno mesto šifriranje i kontrola osnovnog statističkog materijala


Datum oglašavanja: 07.03.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume
1. Radno mesto za administrativne poslove

Datum oglašavanja: 22.02.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republička direkcija za vode
1. Radno mesto za pripremu elemenata za upravne i analitičke poslove
2. Radno mesto vodoprivrednog inspektora
3. Radno mesto vodoprivrednog inspektora
4. Radno mesto vodoprivrednog inspektora


Datum oglašavanja: 22.02.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
1. Radno mesto za obuku i razvoj

Datum oglašavanja: 22.02.2008

Mesto rada: Beograd
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za pripremu akata Žalbene komisije Vlade
2. Radno mesto za odabir kadrova
3. Radno mesto za internet tehnologije


Datum oglašavanja: 22.02.2008

Mesto rada: Beograd
Zavod za intelektualnu svojinu
1. Radno mesto za nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava
2. Radno mesto za poslove autorskog i srodnih prava


Datum oglašavanja: 22.02.2008

Mesto rada: Beograd
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
1. Radno mesto arhivar

Datum oglašavanja: 13.02.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Radno mesto koordinator reforme državne uprave i razvoja organizacije i upravljanja

Datum oglašavanja: 13.02.2008

Mesto rada: Beograd
Ministarstvo rada i socijalne politike
1. Radno mesto šef Odseka za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece

Datum oglašavanja: 13.02.2008

Mesto rada: Beograd
Zavod za intelektualnu svojinu
1. Radno mesto za ispitivanje prijava patenata i malih patenata
2. Radno mesto za učešće u ispitivanju prijava patenata i malih patenata
3. Radno mesto za ispitivanje prijava patenata i malih patenata
4. Radno mesto za ispitivanje sličnosti i podobnosti žigova
5. Radno mesto za ispitivanje prijava dizajna
6. Radno mesto administrator mreže
7. Radno mesto administrator sistema
8. Radno mesto za knjigovodstvene poslove
9. Radno mesto rukovodilac Grupe za upravljanje kadrovima i opšte poslove
10. Radno mesto za uporednopravnu analizu propisa iz oblasti intelektualne svojine


Datum oglašavanja: 13.02.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto administrator informacionog sistema
2. Radno mesto za administrativno-operativne poslove


Datum oglašavanja: 31.01.2008

Mesto rada: Beograd
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU
1. Radno mesto za sprovođenje postupka restitucije i studijsko-analitičke poslove
2. Radno mesto za poslove prvostepenog postupka u oblasti restitucije
3. Radno mesto za pripremu postupka restitucije i obeštećenja
4. Radno mesto za finansijsko-računovodstvene poslove


Datum oglašavanja: 31.01.2008

Mesto rada: Beograd
Zavod za socijalno osiguranje
1. Radno mesto rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
2. Radno mesto za primenu međunarodnih ugovora u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
3. Radno mesto za pripremu administrativnih sporazuma i stručne poslove
4. Radno mesto rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja
5. Radno mesto za primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zdravstvenog osiguranja
6. Radno mesto za obračun troškova zdravstvene zaštite u primeni međunarodnih ugovora
7. Radno mesto rukovodilac Grupe za opšte pravne kadrovske i finansijsko-materijalne
8. Radno mesto za opšte pravne i kadrovske poslove
9. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove
10. Radno mesto za administrativne poslove


Datum oglašavanja: 25.01.2008

Mesto rada: Beograd
Служба за управљање кадровима
1. Radno mesto za opšte pravne poslove

Datum oglašavanja: 25.01.2008

Mesto rada: Beograd
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. Radno mesto šef Odseka za upravno-nadzorne poslove
2. Radno mesto za studijsko - analitičke poslove
3. Radno mesto za saradnju u domenu evropskih integracija
4. Radno mesto za procene makroekonomskih kretanja i projekcije osnovnih indikatora
5. Radno mesto za finansijsku kontrolu i praćenje realizacije projekata u okviru programa prekogranične saradnje sa zemljama članicama i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU


Datum oglašavanja: 11.01.2008

Mesto rada: Beograd
Служба за људска и мањинска права
1. Radno mesto za poslove zastupanja i izvršavanje presuda

Datum oglašavanja: 11.01.2008

Mesto rada: Beograd
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Radno mesto rukovodilac Grupe za stručno usavršavanje i državne stručne ispite
2. Radno mesto za normativno-pravne poslove i nadzor nad saglasnošću akata i rada organa jedinica lokalne samouprave
3. Radno mesto za nadzor nad vođenjem matičnih knjiga
4. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove
5. Radno mesto za unapređenje organizacije organa državne uprave
6. Radno mesto za vođenje registara
7. Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove


Datum oglašavanja: 29.12.2007

Mesto rada: Beograd i Kragujevac
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
1. Radno mesto operatera za administrativne i tehničko-evidencione poslove

Datum oglašavanja: 29.12.2007

Mesto rada: Beograd
pretraga
kalendar