conrner corner

Oglašeni javni konkursi za položaje

 Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013  Arhiva 2012  Arhiva 2011  Arhiva 2010  Arhiva 2009  Arhiva 2008  Arhiva 2007  Arhiva 2006

Trenutno nema javnih konkursa za položaje


Oglašeni javni konkursi za izvršilačka radna mesta

 Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013  Arhiva 2012  Arhiva 2011  Arhiva 2010  Arhiva 2009  Arhiva 2008  Arhiva 2007  Arhiva 2006

Aktuelni javni konkursi za izvršilačka radna mesta:MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Uprava za agrarna plaćanja
Radno mesto za pripremu procedura i procesa akreditacije
Radno mesto za podršku u pripremi  projekata i međunarodnu saradnju
Radno mesto za pripremu uvođenja Integrisanog sistema upravljanja i kontrole
Radno mesto za podršku u pripremi uvođenja Sistema identifikacije zemljišnih parcela
Radno mesto za sprovođenje programa međunarodnih podsticaja          
poljoprivredne politike

Radno mesto za sprovođenje programa mera ruralnog razvoja,
Radno mesto za poslove praćenja kreditiranja u oblasti poljoprivrede
Radno mesto za isplatu podsticaja za kvalitetna priplodna grla
Radno mesto za odobravanje plaćanja
Radno mesto za podršku sprovođenju postupka isplate
Radno mesto koordinator za poslove kontrole korišćenja podsticaja
Radno mesto za stručnu podršku sprovođenja kontrole korišćenja
podsticaja
Radno mesto za finansijsko analitičke poslove u okviru realizacije
nacionalih i  EU fondova
Radno mesto za finansijsko analitičke  poslove
Radno mesto rukovodilac Grupe za izveštavanje
Radno mesto za pripremu izveštaja
Radno mesto za pružanje podrške u izveštavanju
Radno mesto za administraciju baza podataka
Radno mesto za projektovanje softverskih sistema
Radno mesto za podršku u razvoju softverskih sistema
Radno mesto rukovodilac Grupe za tehničku i sistemsku podršku
Radno mesto sistem administrator
Radno mesto za administraciju sistemsko-tehničke podrške
Radno mesto za podršku administraciji registra poljoprivrednih
gazdinstava
Radno mesto za podršku pravnim poslovima
Radno mesto za razvoj i obuku kadrova
Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki
Radno mesto za opšte  poslove
Radno mesto za pripremu postupka interne revizije
Radno mesto za saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja i održavanja internet portala
Radno mesto za podršku u saradnji sa korisnicima predpristupnih
fondova


Mesto rada: Beograd

corner corner