Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Oglašeni javni kunkursi

Oglašeni javni konkursi

Oglašeni javni konkursi za položaje
Arhiva 2017 Arhiva 2016 Arhiva 2015 Arhiva 2014 Arhiva 2013 Arhiva 2012 Arhiva 2011 Arhiva 2010 Arhiva 2009 Arhiva 2008 Arhiva 2007 Arhiva 2006
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje položaja
Aktuelni javni konkursi za položaje:

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Директор Републичког геодетског завода


Mesto rada: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39
Oglašeni javni konkursi za izvršilačka radna mesta
Arhiva 2017 Arhiva 2016 Arhiva 2015 Arhiva 2014 Arhiva 2013 Arhiva 2012 Arhiva 2011 Arhiva 2010 Arhiva 2009 Arhiva 2008 Arhiva 2007 Arhiva 2006
Aktuelni javni konkursi za izvršilačka radna mesta:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за подршку пословима извршењу буџета
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада


Mesto rada: Београд, Немањина 22-26, Бор, Моше Пијаде 19, Ужице, Димитрија Туцовића 52, Суботица, Трг Лазара Нешића 1, Кикинда, Трг српских добровољаца 11

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Радно место за подршку аналитици


Mesto rada: Београд, Масарикова бр. 2

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за саветодавне послове
Радно место за подршку пословима привреде и финансија
Радно место за послове припреме обрачуна зарада, других накнада и ликвидатуре


Mesto rada: Београд, Немањина број 11.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
1. радно место за руковање опремом и техничку подршку
2. радно место управни инспектор


Mesto rada: Београд, Дечанска 8

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за стручно-административне послове
2) Оператер за обраду зарада
3) Координатор за извештавање
4) Координатор електронских јавних плаћања
5) Aналитичар електронских јавних плаћања
6) Координатор пословних процеса
7) Радно место за управно-правне послове
8) Радно место за анализу и контролу пријема административне опреме
9) Директор филијале
10) Евидентичар у контроли
11) Благајник
12) Радно место за организацију послова буџетских евиденција
13) Благајник
14) Шеф експозитуре
15) Благајник
16) Радно место за подршку корисницима
17) Шеф експозитуре
18) Шеф експозитуре


Mesto rada:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- Управа за ветерину
1. Радно место ветеринарски инспектор за послове инспекцијског надзора и контроле безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету
2. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, Група за послове инспекцијског надзора и контроле за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња
3. Радно место ветеринарски инспектор за послове инспекцијског надзора и контроле у извозним објектима


Mesto rada: 24000 Суботица, Сегедински пут бр. 88
, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 6/3, 22240 Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2

pretraga
kalendar